Hyppää sisältöön

jarvimaisema ja laituri Salusjarvella 1600x300x72

Orimattila on 16 000 asukkaan vihreä maaseutukaupunki Päijät-Hämeessä. Olemme kehittyvä kaupunki pääkaupunkiseudulla.

Meillä on hyvät kulkuyhteydet eri puolille Etelä-Suomea. Länsi-Orimattilaan tuleva puutarhamainen Henna-alue tarjoaa asumismahdollisuuksia aivan rautatieaseman vieressä. Z-junat kulkevat Hennan rautatieasemalta sekä Lahteen että Helsinkiin. Junamatka Lahteen kestää alle 15 minuuttia ja matka Helsinkiin alle tunnin.

Orimattila pyrkii järjestämään laadukkaita peruspalveluita ja vaalimaan ihmisten vapaa-ajan toimintaa. Wellamo Opisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikkua ja nauttia kulttuurista sekä kehittää osaamista. Valittavana on kylätoimintaa, teatteria, käsitöitä, moottoriurheilua, suunnistusta ja monia muita vapaa-ajan aktiviteetteja. Koiran ystäville Orimattilassa on agilitysali ja seikkailun ystäville parkour-sali. Hevoskylän maatilaeläinpuisto on miellyttävä paikka vierailla vuodesta toiseen.

Yrittäjille on tarjolla rakennusmaata ja vapaita toimitiloja. Pennalan teollisuusalue vastaa suuryritysten tarpeisiin. Kaupungin oma elinkeinoelämän toimielin ja alueiden yhteinen kehitysyhtiö Ladec tarjoaa yritysneuvontapalveluita.

Kaupunki ja sen asukkaat voivat yhdessä ylläpitää kotipiirityötä, huolehtia ympäristöstä ja ylläpitää harrastusmahdollisuuksia. Ota yhteyttä ja anna palautetta kaupungin nettisivujen kautta täällä tai Facebook-sivulla: Orimattilan kaupunki.

Orimattilan sosiaalinen media

Tervetuloa Orimattilaan!

***

Orimattila is a 16 000 inhabitants' green rural city located in Päijät-Häme Region. We are a developing city in a metropolitan area.

We have an good transportation connections to different parts of the Southern Finland. Future garden-like Henna area built in western Orimattila will offer living choices right next to a train station. Z-trains run from the Henna train station both to Lahti and Helsinki. A train travel to Lahti lasts under 15 minutes and a travel to Helsinki under an hour.

Orimattila strives to arrange high-quality basic services and cherish leisure activities for its people. There are good chances to exercise and enjoy culture and to develop your skills in Wellamo Community College. You can choose among village activities, theater, handicrafts, motorsports, orienteering and many other leisure activities. For dog lovers there is an agility hall and for adventure lovers a parkour hall in Orimattila. Farm Animal Park in Hevoskylä is a pleasing place to visit year after year. 

For entrepreneurs there are building land and vacant business premises. Pennala industrial estate meets the needs of large companies. City’s own business organ and regions shared development company Ladec gives business advice services. 

The city and its residents together can uphold home district work, take care of the environment and sustain the possibility to have hobbies. Contact us and give feedback through city’s website in here or Facebook page: Orimattilan kaupunki. 

Orimattilas´s social media

Welcome to Orimattila!