Hyppää sisältöön

Uuden kuntalain mukaan kuntaa johdetaan valtuuston hyväksymän strategian perusteella. Strategian uudistaminen on parhaillaan tulossa vireille. Sen sisältöön halutaan myös kuntalaisten näkemystä.

Vuonna 2013 hyväksytyn strategian johtoajatus kuuluu: ”Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen vaikutusalueella, asukkaistaan huolehtiva kasvukeskus.” Se on ihan pätevä tavoite edelleenkin, mutta nyt on painotuksia varmaan tarkistettava. Vaikeus on siinä, että olisi kyettävä ennakoimaan yhteiskunnan ja ympäröivän maailman muutokset, ja arvioimaan niiden vaikutusta Orimattilan kannalta.

Vaalikauden alussa liki kaikkien valtuustoryhmien hyväksymässä valtuustosopimuksessa annetaan vahva ohje: ”Orimattilan keskeinen strateginen tavoite on vetovoimaisuuden vahvistaminen ja asukasluvun kasvu. Kuntien välisessä vertailussa tavoitteena on 50 vetovoimaisimman kunnan joukkoon pääseminen.” Nyt sitten kysymys kuuluu: miten tätä vetovoimaisuutta kyetään vahvistamaan.

Valtioneuvoston julkaisussa (Tulevaisuuden kunnan skenaariot, 2017) pidetään innostavan elinvoimakunnan visiona seuraavaa:

”Kunta menestyy pitkäjänteisten strategisten valintojensa ansiosta. Vetovoiman ylläpitämiseen on suunnattu erityisiä panostuksia ja kunta kehittää aluettaan yhteistyössä seudullisten, maakunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kunnan roolina on olla mahdollistaja ja edellytysten luoja elinkeinoelämälle, järjestöille, kansalaisyhteiskunnalle ja kuntalaisille. Toimintatavoissa ja johtamisessa korostuvat myös verkostomaisuus, vuorovaikutus, kumppanuus.”

Mutta annetaanko tässä valtiovarainministeriön julkaisussa liian positiivinen kuva kuntien mahdollisuuksista? Eikö mieluumminkin ole niin, että kuntien tulevaisuus on valtion ja lainsäätäjän käsissä? Vastaus on kyllä ja ei. Katsotaanpa asiaa tarkemmin.

Keskikaartin kolmosesta kohti kirkkaampaa tulevaisuutta

Kuntahistoria osoittaa, että kuntien omilla toimilla on ollut ratkaiseva vaikutus seudulliseen kehitykseen. Hyvän todistuksen tästä antoi vaikkapa elokuussa julkaisussa Suomen Kuvalehden haastattelussa esiintynyt Vaalan kunnanjohtaja. Talousvaikeuksissa olleen kunnan kehitys saatiin nousuun. Valtion ajopuuksi ei siis pidä antautua.

Viime keväänä Suomen Kuvalehti julkaisi laajan analyysin Suomen kuntien tilasta. Se jakoi kunnat viiteen ryhmään elinvoiman, väestön ja talouden perusteella. Orimattila sijoittui siinä sijalle 127 ja luokiteltiin kolmen tähden kunnaksi eli ”keskikaartin kolmoskaupungiksi”. Keskikaartia luonnehditaan vedenjakajaksi, josta voidaan nousta kohti parempaa tai liukua elinvoimasijoituksessa alemmas. Selvityksen tekijä Timo Aro luonnehti tilannetta kannustavasti: ”keskikaartin kuntien tulevaisuuden ratkaisee kuntapäättäjien kyky aktiiviseen ja strategiseen päätöksentekoon”.

Aktiivinen ja strateginen päätöksenteko on samaa kuin nykyisten ja tulevaisuuden mahdollisuuksien havaitseminen ja hyödyntäminen. Mitkä voisivat olla tällaisia Orimattilan mahdollisuuksia, joita nyt uutta strategiaa laadittaessa tulisi havaita?

Otetaan avuksi tutkimustietoa maaseutukuntien muuttajien houkutteluun liittyvistä vetovoima- ja kilpailutekijöistä. Selvitysten mukaan haastateltavien vastauksissa ovat korostuneet tietyt maaseutuympäristöön liittyvät asiat. Niitä ovat olleet luonto ja asumisen väljyys. Maaseutumaisen asumisen hyvinä puolina pidetään lisäksi asioiden joustavaa hoitoa ja yleistä kiireettömyyttä. Toisaalta vastauksissa korostuvat myös toimivat kunnalliset peruspalvelut ja niiden merkitys mahdollisille muuttajille. Palveluiden osalta tärkeitä ovat peruskoulut ja toisen asteen koulutus, lastenhoitopalvelut ja vapaa-ajan palvelut, kuten kirjasto ja liikuntapalvelut. Yleisellä tasolla voi todeta, että kilpailukykytekijöinä nähdään eräänlainen tyypillinen kuntaprofiili, jonka peruselementti on rauhallinen ja väljä asuinympäristö peruspalveluineen. Myös maaseutukunnan sijainti kaupungin lähellä vaikuttaa näkemyksiin vetovoimatekijöistä.

Vetovoimaisuuteen ei siis välttämättä tarvita mitään poppakonsteja. Riittää, kunhan perusasiat ovat kunnossa ja elämiselle luodaan turvalliset puitteet. Orimattilalla edellä kuvatut perusasiat ja ominaisuudet ovat olemassa ja kunnossa. Strategian tehtävä on nostaa ne koko kuntaorganisaation toiminnan sisältöä määrääviksi. Niiden on löydettävä sisältönsä yksittäisistä päätöksistä. Menestys on oikeiden ratkaisujen summa.

Aimo Ryynänen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Varsapuiston hevoset