Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Orimattilan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut on päätetty neuvottelutilaisuudessa yhteistoimintaelimen kokouksessa 7.2.2024.

Neuvotteluissa todettiin yksimielisesti, että

  • neuvotteluja on käyty yhteistoimintalain hengessä ja suunniteltujen harkittavien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia sekä vaihtoehtoja on käsitelty riittävästi ja asianmukaisesti. Henkilöstön edustajat ovat saaneet käyttöönsä käsiteltävien asioiden kannalta tarpeelliset tiedot
  • neuvottelujen aikana on laadittu ja käyty läpi työllistymistä edistävä suunnitelma ja se on hyväksytty
  • neuvotteluja on käyty lainmukainen kuuden viikon määräaika. Neuvotteluvelvoite voidaan katsoa täytetyksi.

Neuvottelut päättyivät neuvottelutuloksen osalta yksimielisinä, mutta henkilöstön edustajat ovat esittäneet kannanottoja, huomioita ja edellytyksiä, jotka tulee huomioida täytäntöönpantaessa talouden tasapainotuspaketin päätöksiä.

Lomautuksia ei näiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena esitetä. Neuvottelujen päättymishetken arvio henkilöstövähennyksistä on 40 htv, joista valtaosa saavutetaan tehtävien täyttämättä jättämisellä (eläköitymiset, toisen työnantajan palvelukseen siirtymiset) sekä määräaikaisuuksien päättymisillä. Mahdolliset irtisanomiset koskevat enimmillään 15 henkilötyövuotta, mutta nämä ratkaisut tarkentuvat talouden tasapainotusratkaisun päätöksenteon jälkeen. Mahdolliset irtisanomiset kohdentuvat konsernihallinnon, sivistyksen, hyvinvointi ja kaupunkikehityksen toimialoille.

Yhteistoimintamenettely ulottui koko kaupungin organisaatioon ja henkilöstöön mukaan lukien vesilaitos taseyksikkö sekä Orimattilan Asunnot Oy, Orimattilan Lämpö Oy ja Orimattilan Vesi Oy. Yhteistoimintamenettelyssä tarkastelussa oli rakenteelliset ja pysyvät muutokset kaupungin palveluverkossa sekä palveluissa ja sitä kautta palveluorganisaatiossa, toiminnoissa ja tehtävissä. Arvioinnin kohteena ovat yhteistoimintaneuvotteluissa olleet myös palveluja tukevat hallinnolliset ja muut tukitoiminnot samoin johtamisjärjestelmä.

Yhteistoimintamenettelyssä läpikäytävien työnantajan harkitsemien toimenpiteiden toteutus olisi mahdollista vuosien 2024–2026 aikana. Nyt käytävässä yhteistoimintamenettelyssä käytettävissä oli kaikki sopeuttamiseen tarvittavat keinot. Neuvottelutilanne vähentämistarpeesta yhteistoimintaneuvottelujen alussa oli 40 henkilötyövuotta pysyvää vähennystä (irtisanomista) ­– lomautuksia, osa-aikaistuksia ja tehtävien uudelleen järjestelyjä poissulkematta. Organisaatiorakennetta uudistetaan osana talouden tasapainotustyötä, joten tehtävien uudelleen järjestelyt sekä mahdollisesti päättyvät tehtävät ratkeavat lopullisesti talouden tasapainotuspaketin päätöksenteossa. Yhteistoimintaneuvotteluissa ratkaisuja on haettu määräaikaisten tehtävien päättymisillä, tehtävien täyttämättä jättämisillä (eläköityvät, toisen työnantajan palvelukseen siirtyvät) sekä mahdollisilla irtisanomisilla.