Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 5.2. ja käsitteli muun muassa Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmaa sekä kaupungin työterveyshuollon palveluiden hankintaa.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys
Todettiin, ettei Muut asiat (§ 62) kirjattavaksi tulevia kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomia asioita ole.

Ennen varsinaisia kokousasioita ma. kehittämispäällikkö Markku Nenonen selosti § 55 Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2024 sekä ma. hyvinvointijohtaja selosti § 56 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2023 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

- Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2024
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tehdyn joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: On hyvä, että yleisesti ottaen Orimattilan osalta julkisen liikenteen palvelutaso säilyy vähintään nykyisellä tasolla.

Orimattilan osalta joukkoliikenne painottuu Orimattilan ja Lahden kaupunkikeskustojen väliseen liikenteeseen sekä koululaiskuljetuksiin ja lisäksi kaupungin sisäiseen palvelu- ja liityntäliikenteeseen. Kun joukkoliikennettä halutaan kehittää ja käyttöastetta nostaa, tulee linjatiheyden lisäksi kiinnittää huomiota myös Orimattila-Lahti-välin reittinopeuteen esimerkiksi lisäämällä suoraan Lahdentietä kulkevia bussivuoroja. Suunnitelmassa tulee huomioida erityisesti Pennalan teollisuusalueen kehittyminen; sen nykyisten ja uusien työllistävien yritysten tarpeet. Orimattilalle tärkeitä ovat keskussairaalan, alueen toisen ja korkea-asteen oppilaitosten sekä Lahden ja Hennan rautatieasemien sujuva saavutettavuus Orimattilasta käsin. Hinnoittelu- ja lippujärjestelmää tulee kehittää asiakkaan kannalta mahdollisimman yksinkertaiseksi ja palvelun käyttöön kannustavaksi sekä yhteensopivaksi VR:n ja kaupunkiliikenteen lippujärjestelmien kanssa.

- Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2023 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024
Kaupunginhallitus merkitsi vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelman tiedokseen.

- Valtiovarainministeriön päätökset valtionosuuksista vuodelle 2024
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Valtiovarainministeriön päätökset peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotulomenetysten korvauksesta sekä kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2024.

- Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös vuoden 2023 valtionosuuden tarkistamisesta
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen vuoden 2023 valtionosuuden tarkastamisesta.

- Orimattilan kaupungin työterveyshuollon palveluiden kilpailutus, lopputulos/hankintapäätös
Kaupunginhallitus päätti, 1. että kilpailutuksen pistevertailun tulosten mukaisesti työterveyspalveluiden tuottajaksi valitaan Mehiläinen Oy ja sen tarjous koskien päätettävänä olevaa työterveyspalveluiden hankintaa. Valittu tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja valittu tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Hyväksyttävä tarjous on tarjousten vertailuun otetuista tarjouksista vertailupisteiltään paras. 2. valtuuttaa hallintojohtajan valmistelemaan ja 3. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan työterveyspalveluiden hankintaan liittyvän hankintasopimuksen heti oikaisuvaatimusajan jälkeen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Jarmo Keskevaari totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 2) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Nimeäminen Kestävä Lahti -säätiön seuraava hallitus
Kaupunginhallitus päätti nimetä Orimattilan kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja Kalle Larssonin. Kalle Larsson totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia päätöksiä.

- Muut asiat
Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat.