Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 18.9. muun muassa nimikemuutoksista. Yhden liikuntapaikkojen hoitajan nimike muutetaan vastaavaksi liikuntapaikkojen hoitajaksi sekä uinninvalvojien tehtävänimikkeet uinninvalvoja-liikunnanohjaajiksi.

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupunki käyttää etuosto-oikeutta kiinteistö Koukunrannan kaupassa.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys
Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin Muut asiat (§ 291) kirjattavaksi tulevat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat.

Ennen varsinaisia kokousasioita Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala kertoi Wellamo-opiston ajankohtaisista asioista. Ossi Hosiaisluoma antoi katsauksen § 282 Etuosto-oikeuden käyttäminen tilan 560-407-18-11 kaupassa.

- Etuosto-oikeuden käyttäminen tilan 560-407-18-11 kaupassa
Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupunki käyttää etuosto-oikeutta 6.7.2023 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa, jonka kohteena on kiinteistö Koukunranta 560-407-18-11 kauppahinnalla 80 000 euroa ja esittelytekstissä mainituilla perusteilla.

- Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto a) päättää hyväksyä Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen ja liitteenä olevan purkamissopimuksen;
b) valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan purkamissopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tai vähämerkityksellisiä muutoksia.

- Liikuntapaikkojen hoitajan tehtävänimikemuutos
Kaupunginhallitus päätti muuttaa yhden liikuntapaikkojen hoitajan tehtävänimikkeen vastaavaksi liikuntapaikkojen hoitajaksi. Tehtävänimikemuutos ei vaikuta muiden liikuntapaikkojen hoidon parissa työskentelevien tehtävänimikkeisiin. Tehtävänimikemuutos tulee voimaan takautuvasti 5.9.2023 alkaen.

Ville Erola totesi olevansa esteellinen (hallintolaki § 28 kohta 4) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pykälän ajan puheenjohtajana toimi hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Tero Nieminen.

- Uinninvalvojien tehtävänimikemuutos
Kaupunginhallitus päätti muuttaa uinninvalvojien tehtävänimikkeet uinninvalvoja-liikunnanohjaajiksi. Tehtävänimikemuutos tulee voimaan takautuvasti 1.9.2023 alkaen.

- Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.9.2023 klo 16.00
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja totesi, ettei erillistä kokousohjetta anneta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa hallintojohtaja Lilli Peltonen. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

- Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman hyväksyminen
Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen ja kaupunginhallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti esittää hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle Liikkuva Päijät-Häme 2030-ohjelman. Orimattilan kaupunki on erityisen huolestunut lasten ja nuorten pahoinvoinnista.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Muut asiat
Hallitustyöskentelyn itsearviointi
Kaupunginhallitus keskusteli ja päätti toteuttaa hallitustyöskentelyn itsearvioinnin.

Kaupunginjohtajan tiedotusasiat
Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat

Kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat
Jarmo Keskevaari toi MAL-kokouksen terveiset