Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Jokivarren kansainvälisyysstrategia pohjautuu Orimattilan kaupungin sekä valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Keskeisinä tavoitteina niissä on kansainvälisyyden sekä monikulttuurisuuden edistäminen. Orimattilan kaupungin sivistystoimessa kouluja kannustetaan osallistumaan kansainvälisyystoimintaan. Kaupungilla on koulujen kansainvälisyystoiminnan koordinaattori. Kansainvälisyystoiminta tapahtuu opetushallituksen tarjoamien ohjelmien (Erasmus+, NordPlus, eTwinning) kautta. 

Koulumme kulttuuriin kuuluu kehittää toimintatapoja, joilla voidaan parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja oppimisen edellytyksiä. Pyrimme olemaan suvaitseva kouluyhteisö, jossa kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet kouluttautua ja kokea osallisuutta. Haluamme vahvistaa henkilökunnan osaamista ja kehittää koulun toimintakulttuuria kansainvälisen toiminnan avulla. Tavoittelemme sitä, että oppilaat kokevat olevansa eurooppalaisia ja aikuisten eurooppalainen identiteetti vahvistuu.  

Olemme herätelleet vuosia uinuneen KV-toiminnan henkiin ja vuonna 2020 alkaneen KA1-hankkeen päättyessä toukokuussa 2023 koulumme henkilökunnasta 14 opettajaa ja rehtori on osallistunut kahdeksalle eri kurssille Italiassa, Espanjassa, Islannissa ja Ranskassa. 

Kurssien myötä henkilökunnan kielitaito ja kulttuurikompetenssi vahvistuivat ja monipuolistuivat. Osallistujat saivat kokemuksia epävarmuudesta ja keskeneräisyydestään toimiessaan ja kommunikoidessaan vieraalla kielellä. Tämä vahvistaa kykyä asettua oppijan asemaan koulutyössä. Opettajien menetelmälliset työkalupakit laajentuivat ja monilla kursseilla oli harjoitteita, joihin heittäytyminen vahvisti uskoa omaan pärjäämiseen ja rohkaisee kokeilemaan uusia menetelmiä ja lähestymistapoja omassa koulutyössään. Saimme myös paljon uusia kontakteja ympäri Eurooppaa. 

Jokivarren koululle on myönnetty Erasmus+ -akkreditointi eli “laatuvarmistettu Erasmus+ -jäsenyys”. Olemme saaneet rahoituksen Erasmus+- toiminnan jatkamiselle ja ryhdymme nyt suunnittelemaan uusia liikkuvuuksia. Tarkoituksenamme on aloittaa oppilasryhmien liikkuvuudet tulevana lukuvuonna. 

Kvtoiminta