Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 27.3. muun muassa Orimattilan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöstä. Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöskirjassa olevan esityksen tuloksen käsittelystä, jonka mukaan alijäämä 576 004,47 euroa siirretään taseen ylijäämä/alijäämä -tilille

Kaupunginhallitus päätti myös Orimattilan kaupungin palveluliikenteen kilpailutuksen käynnistämisestä. Sen sijaan Hennan liityntäliikenteen kilpailutus päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys
Todettiin Muut asiat (§ 105) kirjattavaksi tulevat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat. Ennen varsinaisia kokousasioista elinkeinopäällikkö Juha Liukkonen kaava- ja paikkatietoasiantuntija Petri Kokkonen antoivat katsauksen Orimattilan kaupungin palveluliikenteen ja Henna liityntäliikenteen kilpailutukseen (§ 97 ja §98). Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) katsauksen ajan ja poistui kokouksesta.

- Orimattilan kaupungin palveluliikenteen kilpailutus
Kaupunginhallitus
1) päätti Orimattilan kaupungin palveluliikenteen tarjouspyyntöjen hyväksymisestä liitteiden mukaisesti ja kilpailutuksen käynnistämisestä.
2) tarkasti pykälän kokouksessa
3) päätti, että aikatauluihin voidaan tehdä tarvittaessa teknisiä täydennyksiä
Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Orimattilan kaupungin keskusta - Henna liityntäliikenteen kilpailutus
Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen asian palauttamisesta uuteen valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.
Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Orimattilan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös ja tuloksen käsittely
Kaupunginhallitus
1) käsitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022
2) hyväksyi tilinpäätöskirjassa olevan esityksen tuloksen käsittelystä, jonka mukaan alijäämä 576 004,47 euroa siirretään taseen ylijäämä/alijäämä -tilille
3) allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja päätti luovuttaa sen tilintarkastajille
4) päätti, että tilinpäätökseen voidaan tehdä tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia virkamiestyönä.

- Henkilöstöraportti 2022
Kaupunginhallitus päätti esittää henkilöstökertomuksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi osaksi tilinpäätöstä.

- Orimattilan vanhustentaloyhdistys ry:n kevätkokous 30.3.2023
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Riitta Lonka.
Pertti Laaksonen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 5).
Tero Nieminen toimi pöytäkirjantarkastajana pykälän osalta Pertti Laaksosen tilalla.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Muut asiat
Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat

Jarmo Keskevaari toi terveiset MAL-seurantaryhmästä 10.3.2023.

Sari Sikkilä toi terveiset vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksesta 10.3.2023.

Ville Erola kaupunginhallituksen ilmoitti, että iltakoulu hyte-asiasta järjestetään huhtikuun aikana.