Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokousti maanantaina 6.3. ja päätti muun muassa omalta osaltaan hyväksyä kaupungin konserniohjeen päivittämisen ja päätti lähettää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esimerkiksi myöntää täyttöluvan kirjastonautonkuljettaja-virkailijan toimeen.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys
Todettiin Muut asiat (§ 93) kirjattavaksi tulevat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat. Ennen varsinaisia kokousasioista elinkeinopäällikkö Juha Liukkonen antoi katsauksen Orimattilan kaupungin palveluliikenteen ja Henna liityntäliikenteen kilpailutukseen (§ 76). Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) katsauksen ajan ja poistui kokouksesta.

- Konserniohjeen päivittäminen
Kaupunginhallitus päätti 1. omalta osaltaan hyväksyä konserniohjeen, 2. lähettää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi tytäryhtiöiden yhtiökokousten hyväksyttäviksi.

- Orimattilan kaupungin palveluliikenteen ja Henna liityntäliikenteen kilpailutus
Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen asian palauttamisesta uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallitus päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Leader-hankkeen laina-ajan jatkaminen
Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan Seudun Urheiluampujat ry:n tilapäislainalle myönnetään jatkoaika 28.4.2023 asti.

- Paikallisen sopimuksen hyväksyminen / järjestelyerä OVTES osio G
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisen sopimuksen järjestelyerän käytöstä OVTES osio G.

- Kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimen täyttölupa
Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti myöntää täyttöluvan kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimeen.
Kelpoisuusvaatimuksena on ammatilliseen ajoon oikeuttava C-ajokortti (EU-direktiivi 2003/59/EY) sekä kokemus linja-auton tai kuorma-auton kuljettamisesta. Eduksi katsotaan kirjastoalan ammattitutkinto ja kokemus asiakaspalvelutyöstä.

- Työohjelmien hyväksyntä vuodelle 2023
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi työohjelmat vuodelle 2023.

- Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan käyttösuunnitelma ja hyväksyjät vuodelle 2023
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan laskujen ja tositteiden hyväksyjät vuodelle 2023.

- Vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2022 toimintakertomus
Kaupunginhallitus päätti merkitä toimintakertomuksen tiedoksi.

- Eroanomus keskustan aluekumppanuuspöydän jäsenyydestä
Kaupunginhallitus päätti myöntää Jaana Tärkille eron keskustan aluekumppanuuspöydän jäsenyydestä.

- Nimeämispyyntö alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmään
Kaupunginhallitus päätti nimetä opetuspäällikkö Jarno Ovaskan edustajaksi ja sivistysjohtaja Mika Silvennoisen varaedustajaksi alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmään.

- Työterveys Wellamo Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2023
Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Jari Hosiaisluoma.

- Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 30.3.2023
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti.

- Nuorisovaltuusto 2022–2023
Kaupunginhallitus päätti nimetä nuorisovaltuustoon kaudelle 2022–2023 seuraavat jäsenet: Dahlström Alisa, Hämäläinen Pinja, Hämäläinen Aries, Eerola Juuso, Hämäläinen Aava, Vahlberg Arthur, Dahlström Isla ja Mynttinen Mette.

Juha Hämäläinen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki 28, kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Kaupunginvaltuuston 6.2.2023 kokouspäätösten täytäntöönpaneminen
Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston päätökset kokouksesta 6.2.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön tekstiosassa esitetyn mukaisesti.

- Valtuutettujen aloitteet
Kaupunginhallitus päätti, että valtuutettu Rönkön aloite annetaan konsernitoimialan valmisteluun ja valtuutettu Laaksosen aloite annetaan sivistystoimialan valmisteluun.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Muut asiat
Toimistosihteerien työtehtävät
Orimattilan kaupungin kaksi toimistosihteeriä ovat irtisanoutuneet koeajalla. Molempiin vakituisiin tehtäviin kaupunginhallitus on myöntänyt täyttöluvat (yhteiskoulun toimistosihteeri 7.3.2022 § 91 täytettäväksi syksystä 2022 alkaen sekä 8.8.2022 § 285 vesilaitoksen toimistosihteeri). Tehtävät on laitettu uudelleen auki soveltaen aikaisempia täyttölupia. Henkilöstövastaava on katsonut, että täyttölupa on voimassa, kun tehtävä on vapautunut koeajalla.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tehtävien täyttämisen.

Kaupunginjohtajan tiedotusasiat
Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat

Kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien esille tuomat asiat
Riitta Lonka ja Sari Sikkilä toivat terveiset Orimattilan avosairaanhoidon vastaanottopalveluiden kumppanuusryhmän kokouksesta.

Jarmo Keskevaari toi terveiset puheenjohtajiston kokouksesta.

Ville Erola toi terveiset Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumin kokouksesta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja yhteistyötapaaminen