Hyppää sisältöön

Orimattilan kulttuuritalolla keskustellaan maaliskuussa kulttuuritalon menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Keskustelutilaisuus aloittaa Orimattilan kaupunginkirjaston järjestämän dialogien sarjan, jota jatketaan kevään aikana.

Maaliskuun 15. päivänä järjestettävän keskustelun aiheeksi on valikoitunut tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Orimattilan kulttuuritalo. Talon tulevaisuudesta käyty keskustelua vuosien aikana, mutta ratkaisuja sen kohtalosta ei ole tehty. Eikä ratkaisuja haeta nytkään: kirjaston järjestämän dialogin tavoitteena on ymmärtää, millaista roolia kulttuuritalo museoineen ja kirjastoineen näyttelee orimattilalaisten elämässä.

Keskusteluissa hyödynnetään Erätauko-menetelmää, jonka avulla voidaan käydä rakentavaa ja tasavertaista yhteiskunnallista keskustelua. Tavoitteena on ymmärryksen ja vuorovaikutuksen lisääntyminen, ei yksimielisyys tai päätösten tekeminen.

Ohjattu keskustelu on avoin kaikille, mutta siihen pitää ilmoittautua ennakkoon. Osallistujamäärä on rajattu, jotta jokaisella on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja havainnoistaan. Kirjasto ottaa myös mielellään vastaan ideoita seuraavien keskustelujen aiheeksi.

Hiljaiset äänet esiin

Orimattilan kaupunginkirjasto on mukana seitsemän kirjaston yhteisessä demokratiahankkeessa, jonka tavoitteena on edistää ihmisen välistä vuorovaikutusta ja lisätä kuntalaisten luottamusta lähihallintoon. Kuntalaisten lisäksi mukaan keskusteluihin kutsutaan alueen päättäjiä, viranhaltijoita ja median edustajia.

Tilaisuudet täydentävät kirjastojen lakisääteistä demokratiatehtävää. Niillä nostetaan asioita kansalaiskeskusteluun ja tuodaan päätöksentekoa lähemmäs kansalaista. Samalla vahvistetaan kirjastojen roolia kuntien neutraaleina keskustelufoorumeina. Kirjasto on jo nykyisin matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tavoittaa ison osan kunnan asukkaista.

Hankkeen tavoitteena on houkutella mukaan etenkin sellaisia kuntalaisia, jotka eivät yleensä pääse yhteiskunnallisessa keskustelussa ääneen. Cultura-säätiön avulla pyritään tavoittamaan erityisesti venäjänkielisiä asukkaita. Jos tästä saadaan hyviä kokemuksia, toimintatapa on helppo laajentaa myös muiden kieliryhmien edustajiin.

Minun kuntani -demokratiahankkeessa on mukana Orimattilan kaupunginkirjaston lisäksi Lahden, Heinolan, Kouvolan, Imatran ja Lappeenrannan kaupunginkirjastot, Iitin kunnankirjasto sekä Cultura-säätiö.

Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle demokratia-avustusta yhteensä 65 000 euroa. Tunnus Fin AVI grey

Lisätiedot:
Elina Kelovesi, kirjastonhoitaja, Orimattilan kaupunginkirjasto
elina.kelovesi@orimattila.fi, p. 044 781 3570

Kaisa Halme, hanketyöntekijä, Lahden kaupunginkirjasto
kaisa.halme@lahti.fi, p. 044 416 4139