Hyppää sisältöön

Kouluun ilmoittautuminen

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.  Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, joka jakautuu useaan lähikoulualueeseen. Orimattilan kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun ja se määräytyy perusopetuslain säädösten ja sivistysvaliokunnan päätösten mukaisesti.

Ensimmäiselle luokalle hakevien oppilaiden vanhemmat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun 1.10.2.2023. Peruskouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmää käyttäen. Kouluun ilmoittautuminen on mahdollista suorittaa myös Sivistyspalvelukeskuksessa 8.–10.2.2023 (ke klo 9–17 ja to–pe klo 9–15, Pappilantie 2, 2. krs.)

Oppilaiden vanhemmille postitetaan kirje, jonka yhteydessä he saavat tunnuksen sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma -järjestelmällä.

Kaikkien huoltajien on ilmoitettava oppilas aina ensin hänelle osoitettuun lähikouluun. Jos huoltaja hakee tämän jälkeen muuhun kuin lähikouluun, hänen tulee olla yhteydessä kyseisen koulun rehtoriin.

Mikäli huoltaja hakee lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen tai oppilaan äidinkieli on ruotsi, huoltajaa pyydetään olemaan yhteydessä opetuspäällikköön/Sivistyspalvelukeskukseen oppilaan koulupaikan määräytymisestä. Huoltajan tulee ilmoittaa Sivistyspalvelukeskukseen opetuspäällikölle myös se, että hänen huollettavansa ei hakeudu ollenkaan Orimattilaan peruskouluun esimerkiksi siinä tapauksessa, että oppilaalle haetaan koulupaikkaa jostakin muusta kunnasta tai yksityisestä oppilaitoksesta.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Orimattilan opetuspalvelut järjestävät 1–2.-luokkalaisille iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminta on perusopetusta täydentävää vapaaehtoista toimintaa, josta kaupunki perii maksun. Iltapäivätoiminnan ryhmässä tulee olla vähintään 8 oppilasta. Keskustan lähikoulualueella ryhmässä tulee olla vähintään 10 oppilasta, jotta toiminta voidaan aloittaa. Iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäivinä ja toimintaan sitoudutaan koko lukuvuodeksi.

Iltapäivätoimintaan hakeudutaan erikseen. Iltapäivätoimintaan haku on 4.14.4.2023. Hausta tiedotetaan tarkemmin suoraan huoltajille ja koulujen kautta. Hakuohjeita julkaistaan myös Orimattilan kaupungin kotisivuilla sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen omilla www-sivuilla (www.peda.net/orimattila).

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tulevana syksynä 2023 esiopetuksessa aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset.

Elokuussa 2023 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 1.–10.2.2023 ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuslinkki löytyy Pedanet- sivustolta  https://peda.net/orimattila/v/hpl Jos sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä Sivistyspalvelukeskuksesta os. Pappilantie 2.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella.

Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta annetaan ajalla 14.8.2023–31.5.2024 päiväkodeissa ja kouluissa. Pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus koulukuljetukseen, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 kilometriä tai vaarallinen kulkea. Tulostettava koulukuljetushakemus löytyy Pedanet-sivustolta https://peda.net/orimattila/v/esiopetus/tl Koulukuljetushakemuksia saat tarvittaessa myös päiväkodista tai Sivistyspalvelukeskuksesta.

Hakulomakkeet tulee palauttaa viimeistään 10.2.2023 mennessä joko päiväkoteihin tai osoitteella: Orimattilan sivistyspalvelukeskus, varhaiskasvatus, Pappilantie 2 PL 44, 16301 Orimattila. Kuoreen tieto Esiopetuskuljetushakemus.

Esiopetuksen paikkapäätökset annetaan viimeistään toukokuun aikana.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Myös syksyllä 2023 tarvittavia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja toivotaan haettavaksi jo 1.10.2.2023 ensisijaisesti sähköisesti   https://peda.net/orimattila/v/hpl. Jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta os. Pappilantie 2 sekä myös avoin päiväkoti Kimpasta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten varhaiskasvatustarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä varhaiskasvatuksen tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Yksityisessä päiväkotitoiminnassa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli (ei koske esiopetusta). Orimattilan palvelusetelipäiväkodit löytyvät Pedanet-sivustolta https://peda.net/orimattila/v/yv Päällekkäisyyksien välttämiseksi toivotaan hakua joko yksityiseen tai kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Tarvittaessa lisätietoja esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen menettelystä: