Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Orimattilan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina muun muassa lunastusluvan hakemista ympäristöministeriöltä Orivillen pohjoisosan alueelle kiinteistön Ahola erilliseen palstaan. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että lupaa haetaan.

Kaupunginhallitus käsitteli myös esimerkiksi maapoliittisen ohjelman päivitystä sekä hyväksyi kaupungin kauppakirja- ja maanvuokraussopimusten mallit. Lisäksi kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Kuivannon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelumateriaalin vuorovaikutusmenettelyä varten.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys
Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys. Ennen varsinaisia kokousasioita Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen ja jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä Lahden Seudun jätehuoltoviranomaisesta selvittivät kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmän lausuntopyynnön taustoja.

Maankäyttöpäällikkö Ossi Hosiaisluoma taustoitti lunastusluvan hakemista ympäristöministeriöltä Orivillen pohjoisosan alueelle kiinteistön Ahola 560-418-11-232 erilliseen palstaan, maapoliittisen ohjelman päivitystä ja kauppakirja- ja maanvuokrasopimusmallien hyväksymistä.

Kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta taustoitti tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen toimenpiderajauksen purkamista, tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnosta ja Tullintien kaavamuutospyyntöä.

- Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Orivillen pohjoisosan alueelle kiinteistön Ahola 560- 418-11-232 erilliseen palstaan
Kaupunginhallitus päätti esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hakee ympäristöministeriöltä lunastuslupaa Ahola -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 560-418-11-232) itäisimpään palstaan, joka on kooltaan noin 21,6 hehtaaria.

- Maapoliittisen ohjelman päivitys
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan maapoliittisen ohjelman 2023 hyväksymistä.

- Kauppakirja- ja maanvuokrasopimusmallien hyväksyminen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tehtävissä rakennuspaikkojen luovutuksissa kaupungin ollessa myyjänä/vuokranantajana käytetään liitteenä olevia päivitettyjä kauppakirja- ja maanvuokrasopimusmalleja. Maanvuokrasopimusmallit eivät koske maatalousmaan vuokraa, eikä lyhytaikaisia, alle viiden vuoden mittaisia vuokrasopimuksia.

- Tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen toimenpiderajoituksen purkaminen
Kaupunginhallitus päätti purkaa Kuivannolla osayleiskaavan laatimista varten asetetun toimenpiderajoituksen. Suunnittelualueen luontoarvot on inventoitu ja huomioitu kaavaluonnoksessa, eikä toimenpiderajoitus ole enää suunnittelun kannalta tarpeellinen. Tämä purkupäätös ei koske rakennuskieltoa, joka jää yhä voimaan.

- Tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos
Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Kuivannon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelumateriaalin vuorovaikutusmenettelyä varten.

- Kaavamuutospyyntö Tullintielle
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se lisää Tullintien kaavamuutoksen kaavoitusohjelmaan 2023–2027.

- Konsulttipalveluiden puitesopimus, option käyttö 2023

Kaupunginhallitus päätti, että puitesopimuksen optio käytetään vuodelle 2023 kaikkien yhdeksän osa- alueen osalta.

- Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022
Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2022 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle.

- Lisämäärärahaesitys, investoinnit 2022
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle määrärahamuutosten myöntämistä asiaselostuksen mukaisesti.

- Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan lausunto Orimattilan asunto-ohjelman luonnoksesta
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan lausunnon asunto-ohjelmasta.

- Hyvinvointivaliokunnan lausunto luonnoksesta Orimattilan asunto-ohjelmaksi
Kaupunginhallitus päätti jättää asian käsittelyn pöydälle.

- Asunto-ohjelman luonnos, vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto
Kaupunginhallitus merkitsi vanhus- ja vammaisneuvoston lausunnon tiedoksi.

- Lausunto Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä
Kaupunginhallitus päätti Tero Niemisen tekemän vastaesityksen mukaisesti, että kaupunginhallitus esittää kantanaan, että orimattilaiset saavat jatkossakin itse valita palvelun tarjoajansa, eikä jätteenkuljetusta siirretä monopolin omistamaksi, vaan Orimattilassa jatketaan kiinteistön haltijan järjestelmän jätteenkuljetuksen mallilla, joka on lainmukainen malli. Vastaesitystä kannatti Jari Kaitaranta. Pohjaesitys hävisi äänestyksen 0–9. Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

- Tulkkauspalvelujen järjestäminen 1.1.2023 alkaen ja Monetra Oulu Oy:n osakkeiden merkitseminen
Kaupunginhallitus päätti
1. merkitä tiedoksi tulkkauspalveluita koskevan selvityksen
2. järjestää tulkkauspalvelut selvityksessä esitetyn in house -yhtiöpohjaisen mallin mukaisesti.
3. merkitä yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1290 euroa
4. liittyä Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja liittymissopimuksen
6. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen osakkaaksi hyväksymisen jälkeen.

- Medianäkyvyyden lähtötila-analyysi
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedokseen medianäkyvyyden lähtötila-analyysin.

- Työllisyyskatsaus 9/2022
Kaupunginhallitus merkitsi työllisyyskatsauksen tiedokseen.

- Orimattilan vanhustentaloyhdistys ry:n syyskokous 30.11.2022
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Riitta Lonka toimii kokousedustajana.

- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 30.11.2022
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Jukka Mölsä (vj. Sanna Heikkinen), Jaakko Rissanen (vj. Pertti Laaksonen) ja Tuula Koivunen (vj. Veini Holopainen).

- Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Nuorten työpajan ohjausryhmään
Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajakseen Tuomo Jussilan.

- Vastaus / Kuntalaisaloite, Heinämaanraitin tien korotukset joutaa poistaa, Heinämaan piirineuvosto
Kaupunginhallitus antaa aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus / Hallitusaloite, Sepänjoentien kunnostus, Laaksonen
Kaupunginhallitus antaa aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Muut asiat
Ei muita asioita.