Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 30.5. ja teki runsaasti päätöksiä. Hallitus käsitteli muun muassa kaupungin kiinteistöstrategiaa ja siihen liittyvää rakennusten salkutusta ja päätti esittää asian kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan esittämässä muodossa.

Kaupunginhallitus teki myös henkilöstövalinnan, kun se päätti haastatteluryhmän esityksen mukaisesti valita kaupungin ruokapalvelupäällikön virkaan restonomi YAMK Tuija Pulkkisen sekä hänen kieltäytymisensä varalle kaksi henkilöä varasijoille.

Kaupunginhallitus päätti myös esittää valtuustolle hyväksyttäväksi muutoksia hallintosääntöön. Talous- ja konsernijohtajan, hallintojohtajan ja kaupunginjohtajan vastuisiin esitetään tehtäväksi pieniä muutoksia. Opetus- ja kasvatustoimialan nimeä esitetään muutettavaksi sivistystoimialaksi, koska se kuvaa paremmin alan toimintaa, kun siihen sisältyy myös kirjasto- ja kulttuuripalvelut.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestystä käsiteltäessä todettiin, että kaupunginjohtajasopimuksen hyväksyminen siirretään seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen 13.6. 2022. Todettiin muissa asioissa käsiteltävät asiat.

- Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, kaupunginvaltuuston päätös 14.3.2022 Priman kaavamuutos A 198
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta välittömästi.

- Orimattilan kaupungin lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Hallituksen esityksestä kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi VN/31974/2021
Hyväksyttiin yksimielisesti.

- Palveluverkkoselvitys
Keskustelun aikana Pertti Laaksonen teki muutosehdotuksen, että Kuivannon koulun osalta ei palveluverkon suunnittelua ohjaavia periaatteita noudateta. Ehdotus ei saanut kannatusta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

- Hallintosäännön muuttaminen
Hyväksyttiin yksimielisesti.

- Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan sijaisuusjärjestelyt ja niihin liittyvät määrärahasiirrot
Hyväksyttiin yksimielisesti.

- Kiinteistöstrategia ja rakennusten salkutus
Hyväksyttiin yksimielisesti.

- Vastine Korkeimmalle hallinto-oikeudelle
Hyväksyttiin yksimielisesti.

- Kaupunginhallituksen edustajat valiokunnissa 1.8.2021-31.5.2023
Sari Sikkilä esitti, että opetus- ja kasvatusvaliokunnan edustajana jatkaa Jari Kaitaranta ja varaedustajaksi nimetään Sari Sikkilä. Sikkilän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.

- Määrärahan siirto, yhdyskuntatekniikan investoinnit
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Kiinteistöpäällikön irtisanoutuminen, nimikemuutos ja viran täyttölupa
Asian käsittely siirrettiin 13.6.2022 kokoukseen lisäselvityksiä varten.

- Päiväkodin johtajan irtisanoutuminen ja uuden johtajan valinta
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Työterveyshuoltopalveluiden yhteishankintaan liittyminen ja Työterveys Wellamo Oy:n osakkeiden myynti
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Ruokapalvelupäällikön irtisanoutuminen ja lupa viran täyttämiseen/rekrytointi
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Kaupunginjohtajasopimuksen hyväksyminen
Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

- Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu syksyllä 2022
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Orimattilan karate r.y:n hakemus juniorikilpailutoiminnan tukemiseen
Keskustelun aikana Sari Sikkilä teki muutosehdotuksen vuokran huojentamiseksi, ehdotusta ei kannatettu. Päätösehdotus hyväksyttiin.

- Talouden seuranta 1.1.-31.3.2022
Hyväksyttiin yksimielisesti.

- Etätyön tekeminen Orimattilan kaupungissa / etätyöohje
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Henkilöstöraportti 2021
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 31.5.2022
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Jukka Mölsä (vj. Sanna Heikkinen), Jaakko Rissanen (vj. Pertti Laaksonen) ja Tuula Koivunen (vj. Veini Holopainen).

- Kuntalaisaloite: Luhtikylän ja Järvikunnan koulut pidettävä auki Länsi-Orimattilan koulun valmistumiseen asti
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Valtuustoaloite: työsuhdepyörien tarjoaminen Orimattilan kaupungin työntekijöille
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2022
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Pertti Laaksosen varsinaiseksi jäseneksi sekä varajäseniksi Jukka Mölsän ja Pekka Törrösen.

- Toimielinten pöytäkirjat
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- Viranhaltijoiden päätökset
Merkittiin viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Muut asiat
Kuultiin vt. kaupunginjohtajan tiedotusasiat.
Pertti Laaksonen jätti aloitteen, joka liitetään pöytäkirjaan.