Hyppää sisältöön

Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan tilanteita, joissa työntekijöitä loukataan sanallisesti, uhataan tai pahoinpidellään työhön liittyvissä oloissa ja jotka suoraan tai epäsuorasti vaarantavat työntekijöiden turvallisuuden, terveyden tai hyvinvoinnin. Pelkkä väkivallan uhan mahdollisuus saattaa aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja haitallista psyykkistä kuormitusta.

Työturvallisuuslainsäädännön mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden terveellisistä ja turvallisista työskentelyolosuhteista. Laki velvoittaa työnantajaa laatimaan tarpeellisia ohjeistuksia myös työväkivallan hallintaan ja ehkäisyyn. Työnantajan on huolehdittava työn terveys- ja turvallisuusvaarojen arvioinnista, ehkäisystä ja turvallisuuden kehittämisestä työpaikalla. Esihenkilöt toimivat työnantajan edustajina työturvallisuuteen liittyvissä vastuissa ja velvollisuuksissa.

Orimattilan kaupungilta on puuttunut kaupunkitasoinen ohjeistus työntekijöiden arjen erilaisiin, työturvallisuuteen liittyviin tilanteisiin. Nyt yhteistoiminnassa laadittava ohje tulee määrittämään Orimattilan kaupunkia koskevat yleiset työpaikkaväkivaltaa ennaltaehkäisevät toimintalinjaukset, joiden tavoitteena on lisätä työturvallisuutta. Lisäksi ohje määrittelee vastuut ja velvollisuudet sekä antaa käytännön toimintavinkkejä.

Koko henkilöstöä koskeva toimintaohje sisältää ensisijaisesti uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyviä toimenpiteitä. Toimintamallista on rajattu pois työntekijöiden välinen uhkailu, väkivalta ja häiritä, joista on laadittu erillinen ohje (Sujuvaa työpäivää -ohje) syksyllä 2021.

Työväkivalta on aina uhka työntekijän ja työyhteisön hyvinvoinnille sekä laadukkaan asiakastyön toteutumiselle. Lisäksi se voi vaikeuttaa esimiestyötä ja työyhteisön yhteistoimintaa.

Hyvä työturvallisuus kehittyy arjen työssä, jossa jokaisella esimiestyötä tekevällä on turvallisuusjohtamisen vastuu. Onneksi et ole yksin, sillä vastuu työväkivallan ennakoivasta hallinnasta on niin organisaation johdolla, tulosalueen johdolla, esimiehellä, työntekijällä kuin asiakkaalla. Onnistuessaan ennakoiva työturvallisuus mahdollistaa myös laadukkaan asiakasturvallisuuden.

Ohjeen hyväksyy työsuojelutoimikunta kokouksessaan elokuussa.