Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokousti maanantaina 24.1. monipuolisen esityslistan parissa. Päätöksiä tehtiin muun muassa Kuivannon tuulivoimapuiston kaavaan liittyen. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistämissopimuksen sekä määräsi rakennuskiellon osayleiskaavan laatimista varten.

Kaupunginhallitus päätti niin ikään käynnistää palveluverkkoselvityksen, jossa selvitetään kaupunkitasoisesti muun muassa koulujen ja päiväkotien sekä muiden palveluiden tulevaisuutta.

Kaupunginhallitus käsitteli myös kaupungin henkilöstöasioita. Tilapalvelun kiinteistönhoidon ja kunnossapidon yt-neuvottelujen tulos hyväksyttiin ja tilapalvelulle annettiin valtuudet käynnistää palveluiden ulkoistamiseen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi kaupunginhallitus myönsi eron hallintojohtaja Petri Hirvoselle sekä myönsi virkaan täyttöluvan ja nimesi haastatteluryhmän.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että talous- ja konsernijohtajan virkaan valitaan KTM Vesa Urtti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että mikäli Vesa Urtti ei ota virkaa vastaan, haku käynnistetään uudelleen siten, että aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan viran täytössä

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Tilapalvelun kiinteistönhoidon ja kunnossapidon kehittämistoimenpiteet
Päätös: Pidettyjen yt-neuvottelujen tulos hyväksyttiin ja tilapalvelulle annettiin valtuudet käynnistää palveluiden ulkoistamiseen liittyvät toimenpiteet.

- Yhteiskoulun/konttikoulun vuokra-ajan jatkaminen
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että optio otetaan käyttöön ja konttikoulun vuokra-aikaa jatketaan saadun tarjouksen mukaan 30.6.2024 saakka.

- Rakennuskielto tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimista varten
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esteellisinä käsittelystä poissa Tero Nieminen, Antti Tuomala (vj.) ja Juha Hämäläinen (kv 2. varapj).

- A206 Neilikkakujan asemakaava ja kaavamuutos
Päätös: Kaupunginhallitus esittää asemakaavan ja kaavamuutoksen valtuuston hyväksyttäväksi.

- A208 Ravitien asemakaavan muutos
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vastineet kaavaehdotuksessa saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen sekä esittää valtuuston hyväksyttäväksi asemakaavamuutoksen.

- Kuivannon tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistämissopimus
Päätös: Ida Jokinen ehdotti Sari Sikkilän kannattamana, että käynnistämissopimusta ei hyväksytä. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä käynnistämissopimuksen äänin neljä (Jussila, Koivunen, Lonka, Erola) kaksi (Jokinen, Sikkilä) yhden äänestäessä tyhjää (Kaitaranta). Tero Nieminen ja Antti Tuomala olivat esteellisinä poissa äänestyksestä. Myöskään Juha Hämäläinen ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn.

- Kaupungin myymien omakotitalotonttien takaisinosto
Päätös: Aloite annettiin kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan valmisteluun.

- Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan talous- ja hallintopäällikön valinta/rekrylisä
Asia vedettiin pois käsittelystä.

- Työohjelmien hyväksyntä vuodelle 2022
Päätös: Työohjelmat merkittiin tiedoksi.

- Talous- ja konsernijohtajan valinta
Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että talous- ja konsernijohtajan virkaan valitaan KTM Vesa Urtti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että mikäli Vesa Urtti ei ota virkaa vastaan, haku käynnistetään uudelleen siten, että aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan viran täytössä

- Palveluverkkoselvitys
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että palveluverkkoselvitystyö käynnistetään.

- Kirjastovirkailijan toimen täyttölupa
Päätös: Kirjastovirkailijan toimeen myönnettiin täyttölupa päätösehdotuksen mukaisesti.

- Koulunkäyntiavustajien työjärjestelyt koulujen keskeytysaikoina vuonna 2022, yhteistoimintaneuvotteluiden tulos
Päätös: Hyväksyttiin yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksen perusteella.

- Yhteistoimintasopimus sivistystoimen seudullisen kehittämisverkoston toiminnan vakiinnuttamiseksi Päijät-Hämeen alueelle vuosina 2022–2025
Päätös: Yhteistoimintasopimus hyväksyttiin vuosille 2022–2025.

- Valtuustoaloite; lasten parlamentti alakouluikäisille
Päätös: Selvitys päätettiin antaa valtuustolle tiedoksi ja esitetään, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Viranhaltijoiden päätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Muut asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Eron myöntäminen hallintojohtaja Petri Hirvoselle sekä hallintojohtajan viran täyttölupa
Päätös: Petri Hirvoselle myönnettiin ero hallintojohtajan virasta 14.2.2022 lukien ja virkaan myönnettiin täyttölupa. Haastatteluryhmään nimettiin Tero Nieminen, Tuomo Jussila, Tuula Koivunen, Ville-Petteri Erola ja kaupunginjohtaja Osmo Pieski.