Hyppää sisältöön

Kouluun ilmoittautuminen

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, joka jakautuu useaan lähikoulualueeseen. Orimattilan kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun ja se määräytyy perusopetuslain säädösten ja opetus- ja kasvatusvaliokunnan päätösten mukaisesti.

Ensimmäiselle luokalle hakevien oppilaiden vanhemmat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun 1.–10.2.2022. Peruskouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tai Opetus- ja kasvatustoimialan toimistolla 8.–10.2.2022 ti klo 9–17 ja ke–to 9–15 (2. kerros Pappilantie 2).

Oppilaiden vanhemmille postitetaan kirje, jossa he saavat tunnuksen sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma-järjestelmällä sekä lisätietoja.

Kaikkien huoltajien on ilmoitettava oppilas hänelle osoitettuun lähikouluun. Jos huoltaja hakee muuhun kuin lähikouluun tai hakee lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen, huoltajan tulee olla yhteydessä opetus- ja kasvatustoimialan toimistoon. Samoin, jos oppilaan äidinkieli on ruotsi.

 

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Orimattilan opetuspalvelut järjestävät 1–2.-luokkalaisille iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminta on perusopetusta täydentävää vapaaehtoista toimintaa, josta kaupunki perii maksun. Iltapäivätoiminnan ryhmässä tulee olla vähintään 8 oppilasta. Keskustan lähikoulualueella ryhmässä tulee olla vähintään 10 oppilasta, jotta toiminta voidaan aloittaa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäivinä ja toimintaan sitoudutaan koko lukuvuodeksi. Iltapäivätoimintaan hakeudutaan erikseen. Iltapäivätoimintaan haku on 4.–14.4.2022. Hausta tiedotetaan tarkemmin suoraan huoltajille ja koulujen kautta. Hakuohjeita julkaistaan myös Orimattilan kaupungin kotisivuilla sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen omilla www-sivuilla (www.peda.net/orimattila)

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tulevana syksynä 2022 esiopetuksessa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Elokuussa 2022 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 24.1.–6.2.2022 ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä opetuspalvelukeskuksesta.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella.

Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta annetaan ajalla 10.8.2022–2.6.2023 päiväkodeissa ja kouluissa. Pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus koulukuljetukseen, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 kilometriä tai vaarallinen kulkea. Koulukuljetusta varten täytä erillinen koulukuljetushakemus, jonka saa päiväkodeista tai opetuspalvelukeskuksesta.

Hakulomakkeet tulee palauttaa viimeistään 6.2.2022 mennessä joko päiväkoteihin tai varhaiskasvatustoimistoon osoitteella: Orimattilan opetuspalvelukeskus, varhaiskasvatus, PL 44, 16301 Orimattila. Kuoreen tieto Esiopetuskuljetushakemus.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Elokuussa 2022 vapautuvia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja haetaan 24.1.–6.2.2022 ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä opetuspalvelukeskuksesta. Kerhohakulomakkeita saa avoin päiväkoti Kimpasta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten varhaiskasvatustarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä varhaiskasvatuksen tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Lasten esiopetus- ja varhaiskasvatuspäätökset myönnetään samanaikaisesti huhti–toukokuun aikana. 

Yksityisessä päiväkotitoiminnassa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli (ei koske esiopetusta), Orimattilan palvelusetelipäiväkodit löytyvät https://peda.net/orimattila/v/yv. Päällekkäisyyksien välttämiseksi toivotaan valitsemaan hakua joko yksityiseen tai kunnalliseen varhaiskasvatukseen.