Hyppää sisältöön

Tampereen yliopiston kurssi "Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset" jalkautuu helmikuussa Orimattilaan. Kurssi kuuluu arkkitehtuurin koulutusohjelman syventäviin opintoihin.

Kurssin kohteeksi valikoitui kohteita Orimattilan keskustasta ja Heinämaan kylä. Keskustassa on useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristön kohteita, sekä runsaasti alueita, joiden arvot ovat inventoimatta. Opiskelijoita tulee liikkumaan mm. Tönnössä, Kankaanmäellä, Myllylässä, Erkontiellä, Kehräämöllä, Peltolassa ja Käkelässä sekä Heinämaan kylässä.

Kurssin harjoitustyönä opiskelijat laativat kulttuuriympäristön kehityssuunnitelman. Suunnitelmassa arvioidaan ja arvotetaan kohteena olevan alueen nykytila ja säilyneisyys, kartoitetaan sen muutoksensietokyky ja siihen kohdistuvat uhat, sekä laaditaan pääperiaatteet uudistamiselle ja säilyttämiselle tulevaa suunnittelua varten.

Kurssi on jo alkanut ja kestää huhtikuun loppuun. Kurssilaiset tulevat Orimattilaan kenttäjaksolle helmikuussa ja ovat täällä kolme päivää. Kurssin opettajina toimivat Iida Kalakoski, Riina Siren ja professori Olli-Paavo Koponen. Mukana on myös Reetta Nousiainen Lahden museoilta.