Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 17.1. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan muun muassa alueellisia hyvinvointisuunnitelmia ja Messinkitien asemakaavan muutoksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti nuorten kesätyöllistämisen tukemisesta ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tähtäävästä Orimattila-lisästä vuodelle 2022.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Alueelliset suunnitelmat: Päijät-Hämeen hyvinvointisuunnitelma- ja kertomus vuosille 2021 - 2025 ja alueellinen ehkäisevän työn suunnitelma vuosille 2021 – 2025
Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi.

- Alueelliset hyvinvointisuunnitelmat: suunnitelma ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi 2021 – 2025
Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi.

- A205 Messinkitien asemakaavamuutos
Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti valtuuston hyväksyttäväksi.

- Lahden kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteet
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaiset laadulliset tavoitteet kaupunkiseutusuunnitelmalle sekä sen, että Lahden kaupunkiseutusuunnitelman vaihtoehtoisia luonnoksia tutkitaan väestö- ja työpaikkamäärien osalta liitteessä esitettyjen XL- ja XS-kehitysvaihtoehtojen välillä.

- Ateriapalveluiden keittiötilojen vuokraaminen tai lainaaminen
Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Ateriapalvelut tarkentaa, mitkä keittiöt kuuluvat vuokraamisen piiriin sekä määrittelee säännöt, joihin toimijan tulee sitoutua. Vuokraan tulee sisältyä ateriapalvelun työkustannukset. Vuokran määrä vahvistetaan kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Keskustelun kuluessa Sari Sikkilä ehdotti, että määritys kesäloma-aika muutetaan koulujen loma-ajaksi. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

- Nuorten kesätyöllistämisen tuki 2022
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Palkkatuetun henkilöstön sijoittaminen yritykseen 2022
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Työllistämisen Orimattila-lisä 2022
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Erkko-lukion muutostöiden ja yhteiskoulun purkutöiden urakoitsijan valinta
Päätös: Liitteen mukainen lausunto päätettiin antaa markkinaoikeudelle.

- Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohje
Päätös: Täytäntöönpano-ohje hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

- Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite 15.3.2021; Kirjastoon avataan pieni tavaralainaamo
Päätös: Päätösehdotuksen mukaan selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi ja esitetään, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite 11.10.2021; varhaiskasvatuksen tilanne
Päätös: Päätösehdotuksen mukaan selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi ja esitetään, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Hallitusaloite perusopetuksen avustajaresurssin tarkistamisesta
Päätös: Päätösehdotuksen mukaan selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi ja esitetään, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Pertti Laaksonen (KD) aloite Evakot Orimattilassa
Päätös: Pertti Laaksonen ehdotti aloitteen palauttamista uudelleen valmisteluun. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus päätösehdotuksen mukaisesti, että selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi ja esitetään, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Vastaus valtuustoaloitteeseen 11.10.2021 vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi
Päätös: Päätösehdotuksen mukaan selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi ja esitetään, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Salusjärven Avantouimarit r.y.n anomus Salusjärven käyttökorvausten huojentamisesta
Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti tilapalveluun ratkaistavaksi talvikauden päiväkohtaisen vuokran määrittämiseksi.

- Vuoden 2022 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
Päätös: Artjärven vaalilautakuntaan asetettiin Arja Koskelaisen tilalle Raimo Korhonen ja Koivula-Myllylän vaalilautakuntaan asetettiin Terttu Katilan tilalle Arja Simola. Tönnön vaalilautakuntaan ei saatu uutta jäsentä – vaalilautakunta hoitaa vaalit varajäsenten avulla.

- Vakituista työntekijää koskevan henkilöstöresurssin siirto opetus- ja kasvatustoimialalta hyvinvointitoimialle
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi menettelyn ja merkitsi sen tiedoksi. Määrärahamuutokset esitetään valtuustolle, kun toimielinten käyttösuunnitelmat on ensin hyväksytty.

- Toimielinten pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

- Viranhaltijoiden päätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Muut asiat
Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus käsittelyyn tulevista asioista merkittiin tiedoksi.