Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokousti maanantaina 22.11. ja käsitteli muun muassa ensi vuoden investointiohjelmaa, hyväksyi kiinteistöstrategia-työryhmän perustamisen sekä antoi täyttölupia virkoihin.

Kaupunginhallitus antoi aiemmin marraskuussa valiokunnille ohjeet, että ensi vuoden investointeja on kevennettävä. Maanantaina kaupunginhallitus hyväksyi kevennetyn investointiohjelmaehdotuksen osaksi vuoden 2022 talousarvioesitystä pienillä tarkennuksilla. Kaupunginhallitus myös hyväksyi ensi vuoden talousarvioesityksen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tekstiosan ja tavoitteet sekä valiokuntien tekstiosat ja tavoitteet.

Myös kiinteistöstrategia-työryhmän perustamiselle näytettiin kaupunginhallituksen kokouksessa vihreää valoa. Orimattilan edellinen kiinteistöstrategia on hyväksytty vuonna 2008 ja sitä tulee päivittää. Työryhmän pääasiallisena tehtävänä on luokitella kiinteistöt kolmeen eri luokkaan eli salkkuun.

Kaupunginhallitus myönsi niin ikään täyttöluvan kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan talous- ja hallintopäällikön virkaan. Viran nykyinen hoitaja Annukka Huisko-Moilanen on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta. Myös elinkeinopäällikön virkaan myönnettiin täyttölupa. Elinkeinopäällikön viran täytön yhteydessä esiin tulleet hallintosääntömuutokset tuodaan käsittelyyn myöhemmin. Elinkeinotoimen järjestelyt käsitellään, kun valittu elinkeinopäällikkö on aloittanut tehtävässään.

Alla lisää kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Orimattilan osuus sekä Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Päätös: Esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi

- Maankäyttösopimuksen solmiminen Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n kanssa
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

- Kiinteistöstrategia-työryhmän perustaminen
Päätös: Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että luottamustoimihenkilöedustajille nimetään varajäsenet. Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen Tuomo Jussilan (varajäsen ilm. myöh.) ja Tuula Koivusen (varalla Vesa Teräs). Jukka Mölsän varajäseneksi nimettiin Tero Nieminen ja Tero Rönkön varajäseneksi Ville Erola.

- Hallitusaloite, Heinämaan urheilukentän ja tilojen tuki, Laaksonen ja Hämäläinen
Päätös: Yksityishenkilöltä saadulla lahjoituksella katetaan n. vuoden sähkökulut – asiasta tehdään linjaus vuoden 2022 aikana.

- Vastaus Pohjoisen aluejohtokunnan esitykseen/ Jursalan kentän valaistus
Päätös: Merkittiin tiedoksi hyvinvointivaliokunnan käsittely sekä kaupunginhallituksen päätös kohdassa 7.

- Elinkeinopäällikön virka, eron myöntäminen ja täyttölupa
Päätös: Elinkeinopäällikön virkaan myönnettiin täyttölupa. Esitetyt hallintosääntömuutokset tuodaan käsittelyyn myöhemmin. Elinkeinotoimen järjestelyt käsitellään, kun valittu elinkeinopäällikkö on aloittanut tehtävässään.

- Ympäristövaliokunnan lausunto kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksesta
Päätös: Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta on antanut saman sisältöisen lausunnon. Päätösehdotuksen mukainen lausunto hyväksyttiin yksimielisesti.

- Irtisanoutuminen ja täyttölupa/ talous- ja hallintopäällikkö
Päätös: Teknisen toimen talous- ja hallintopäällikön tehtävään myönnettiin täyttölupa.

- Lisämäärärahaesitys / kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan käyttötalous sekä Myllylän peruskorjauksen investointi
Päätös: Määrärahamuutokset esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

- Talousarvioesitys vuodelle 2022 kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta
Päätös: Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tekstiosa ja tavoitteet hyväksyttiin.

- Talousarvioesitys 2022/investoinnit
Päätös: Esitetty investointiohjelma hyväksyttiin lisätyillä tekstitarkennuksilla liitettäväksi osaksi talousarvioehdotusta.

- Talousarvion 2022 tekstiosat ja tavoitteet/valiokunnat
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti liitettäväksi talousarvioehdotukseen.

- Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry:n syyskokous 30.11.2021
Päätös: Kokousedustajaksi valittiin Riitta Lonka. Kokousedustajalle ei annettu erityisiä ohjeita.

- Hämeen kauppakamarin syyskokous 24.11.2021
Päätös: Kokousedustajaksi valittiin Jarmo Keskevaari. Kokousohjeena annettiin, että aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokuntaan esitetään valittavaksi Kari Setälä.

- Hallitusaloite Ville Erola:
Orimattilan kaupungin virkamiehille ja johtajille järjestetään koulutusta sujuvampaan päätöksentekoon liittyen.