Hyppää sisältöön
Mitä haluaisit tehdä, nähdä tai kokea kirjastoautossa?

Kevään aikana Orimattilassa on kerätty asukkaiden ideoita ja toiveita siitä millaista taidetta ja kulttuuriohjelmaa kirjastoauto Olgan kyytiin toivotaan. Nyt orimattilalaisten omista  ideoista päästään äänestämään ja valitsemaan ne ideat, jotka toteutetaan Liikkuva kulttuuritalo -kokeiluhankkeen puitteissa. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan tulevana syksynä kirjastoautossa ja sen pysäkeillä sekä mahdollisesti vielä kevään 2022 aikana.  

Äänestys alkaa keskiviikkona 5.5. ja on auki 26.5. asti. Äänestää voi verkossa tai Orimattilan terveysaseman, kirjaston ja kirjastoauton äänestyspisteillä.  

Tämä on ulkoinen linkki verkossa äänestämiseen, linkki aukeaa 5.5.2021.

“Kevään aikana asukkailta on tullut todella monipuolisia ja huikeita ideoita. Olemme käyneet kaikki yli 120 ideaa läpi ja jatkojalostaneet niitä monialaisessa työryhmässä. Ideoita on osittain yhdistelty isommiksi kokonaisuuksiksi ja niiden toteutettavuutta on pyritty arvioimaan erilaisista näkökulmista, kuten miten ne saa sovitettua kirjastoauton tilaan, miten ideat voivat tavoittaa erilaisia ihmisiä, miten ne vastaavat ideointiprosessin aikana esiin nousseisiin toiveisiin sekä millainen niiden taiteellinen potentiaali on”  hankkeen projektityöntekijä Miina Pohjolainen taustoittaa.  

Äänestyksessä on mukana 32 ideakokonaisuutta ja nämä ideakokonaisuudet on jaoteltu kuuteen eri kategoriaan taidemuotojen mukaan.  Äänestäjä valitsee siis jokaisesta kuudesta kategoriasta yhden itselleen mieluisimman idean, jonka toivoisi toteutuvan. Jokainen voi äänestää yhden kerran.  

Lisäätietoja Liikkuvasta kulttuuritalosta: https://www.orimattila.fi/vapaa-aika/kulttuuripalvelut?start=4 

Lisätietoja: 
Projektityöntekijä Miina Pohjolainen, l,  +358 447813585
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Sirnö, , + 358 401864840