Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimiala julkaisee suunnitelmansa koronarajoitusten hallitusta purkamisesta ja tähän purkamiseen liittyvän tavoiteaikataulunsa 3.5.2021 alkaen. Palveluita koskevaa suunnitelmaa ja palveluihin osallistujarajoituksia toteutetaan Aluehallintoviraston, alueellisen korona-yhteistyöryhmän ja kaupungin koronajohtoryhmän määrittämien ohjeistusten mukaisesti. Myös maskien käytöstä luovutaan ohjeistusten mukaisesti. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, kuten Salpaus, tiedottavat rajoitusten purusta ja aikataulusta omilla kotisivuillaan. 

Wellamo-opiston palveluiden osalta ajantasainen tieto löytyy opiston omilta sivuilta osoitteesta https://www.wellamo-opisto.fi

Orimattilan opetuspalvelut

Perusopetus jatkaa nykykyisillä käytännöillä kevätlukukauden loppuun saakka. Erkko-lukio palaa lähiopetukseen maanantaina 3.5.2021 ja jatkaa muuten nykyisillä käytännöillä kevätlukukauden loppuun saakka. Kevään 2021 perusopetuksen kevätjuhlien ja ylioppilasjuhlien järjestämistavasta tiedotetaan erikseen. 

Lukuvuoden 2021-2022 opetus alkaa 11.8.2021 lähiopetuksena. 

Orimattilan varhaiskasvatuspalvelut 

1.6.2021 alkaen Kimpan perhekerhon sisä- ja ulkotiloissa järjestetään tilaisuuksia ja tapahtumia edellyttäen, että niissä voidaan kontrolloida osallistujamääriä. 

Varhaiskasvatuksen sisä- ja ulkoilmatapahtumia järjestetään osallistumisrajoitusten ja koronaohjeistusten mukaisesti.   

1.8.2021 alkaen varhaiskasvatuspalvelut järjestetään normaalisti. 

Orimattilan nuorisopalvelut 

Nuorisopalveluissa jatketaan nykyistä käytäntöä 16.5.2021 asti. Viimeistään 12.5.2021 tiedotetaan nuorisopalveluiden suunnitelmasta ja aikataulusta loppukevään ja kesän osalta. 

1.8.2021 alkaen nuorisopalvelut järjestetään normaalisti. 

Orimattilan liikuntapalvelut 

20-vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoimintaa sisätiloissa lähdetään avaamaan opetustoimen voimassa olevien karanteenien päätyttyä 10.5.2021 alkaen. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia osallistujamäärärajoituksia ja edellytetään, että koontuvan harrastusryhmän kokoonpano on oltava vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen.  

Harrastustoimintaa järjestävien yhdistysten ja seurojen on toimitettava sähköpostitse vapaamuotoisen terveysturvallisuussuunnitelman liikuntalajeittain voimassa olevien koronarajoitusten ajaksi kaupungin kirjaamoon () ja kopio suunnitelmasta liikuntatoimeen () viimeistään 14 päivää ennen vuorojen aloittamista. Muussa tapauksessa vuoroa ei voida myöntää tai jo myönnetty vuoro perutaan. Suunnitelmassa on kuvattava, mitä toimintaa järjestetään, mille kohderyhmille, miten toiminnassa vältetään lähikontakteja ja miten ryhmän koko on suhteutettu harrastustilaan. Päätöksen terveysturvallisuussuunnitelman hyväksymisestä tekee kaupungin koronajohtoryhmä. 

20-vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta mahdollistetaan ulkotiloissa rajoitetusti. Myös muut kuin liikuntaharrastukset ovat mahdollisia. 

Aikuisten pari- ja ryhmäharrastustoiminta on toukokuussa edelleen keskeytettynä sisätiloissa. Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa  avataan ulkotiloissa turvavälit ja osallistujarajoitukset huomioiden 3.5.2021 alkaen. 

Kaikki kilpailutoiminta on tauolla toukokuussa. 

Uimahalli avataan asiakkaille 3.5.2021 alkaen voimassa olevia koronarajoituksia (mm. turvavälit) noudattaen. Uimahallin kesätauko on 24.6.–8.8.2021. 

Urheilutalot (Areena ja vanha urheilutalo, Vuorenmäki) ovat suljettuja toukokuussa muuten, mutta avoinna koulujen normaalitoimintaa varten sekä koronakaranteenit huomioiden 20-vuotiaiden ja tätä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa varten. 

Kuntosalit (Vuorenmäki, Urheilutalo) ovat toukokuussa suljettuja muuten, mutta ovat käytössä koulujen normaalitoimintaan. 

1.6.2021 tai koronatilanteen niin salliessa urheilutalot, kuntosalit sekä ulkotiloissa tapahtuvat harrastukset avautuvat nykyistä laajemmalle käyttäjäryhmälle AVI:n, alueellisen korona-yhteistyöryhmän ja kaupungin johtoryhmän määrittämillä rajoituksilla. 

Ulkona tapahtuva lasten ja nuorten kilpailu- ja harrastetapahtumat sallitaan. 

Muu kilpailutoiminta voidaan aloittaa rajoitetusti, jos koronatilanne sen sallii. Ennen kilpailutoiminnan käynnistämistä järjestäjän on toimitettava terveysturvallisuussuunnitelma kaupungin kirjaamoon () ja kopio suunnitelmasta liikuntatoimeen () viimeistään 14 päivää ennen kilpailuja. Suunnitelmassa on kuvattava, mitä toimintaa järjestetään ja miten toiminnassa noudatetaan turvavälejä ja voimassa olevia yleisörajoituksia. Päätöksen terveysturvallisuussuunnitelman hyväksymisestä tekee kaupungin koronajohtoryhmä. 

Yleisötilaisuudet osallistujarajoituksin alkavat viimeistään heinäkuussa. 

1.8.2021 alkaen vauvauinti, liikuntatiloja, -palveluita ja kilpailutoimintaa avataan ilman rajoituksia myös sisätiloissa. Kuntosalitiloissa huomioidaan koulujen päiväkäyttö. Aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta voi alkaa. 

Orimattilan kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelut 

3.5.2021 alkaen kirjastojen tiloja avataan lisää niiltä osin kuin niissä voidaan varmistaa turvaetäisyydet mm. istumapaikoissa (lehtilukusali, nuorten pyöreäpöytä, asiakastyöasemat). Laitteiden lähiopastusta ei anneta. Koulu- ja päiväkotiryhmien kirjasto- ja museovierailut ovat mahdollisia ajanvarauksella. Tapahtumat järjestetään edelleen virtuaalisina. Kirjaston omatoimi avataan myös arki-iltaisin ja viikonloppuisin 

1.6.2021 alkaen sisätiloissa järjestettävät tilaisuudet/tapahtumat sekä opastukset ja vierailut ovat mahdollisia edellyttäen, että niissä voidaan kontrolloida osallistujamääriä. Ulkoilmatilaisuuksia ja –tapahtumia aletaan järjestämään osallistujarajoitusten mukaisesti. 

1.8.2021 alkaen muut palvelut avataan ja mahdollistetaan tilaisuudet ja tapahtumat ilman rajoituksia myös sisätiloissa. 

Lisätietoja Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, p. 040 541 9082