Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokooontui 26.4.2021. Alla kokoukssen päätöksiä, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä.

-Erkko-lukion L2 suunnitelmat ja tarkennettu kustannusarvio
Päätös
: L2-suunnitelmat hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja kustannusarvio korotettiin 3,331 milj. euroon.  

- Kouluverkkoselvitys
Päätös
: Kaupunginhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuonna 2020 hyväksytyssä kouluverkkoselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden valmistelua ei jatketa ja kouluverkkoselvitykseen palataan vuonna 2022 kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen.  

- Seudullisen sivistystoimen ohjausryhmän toimintakertomus 2020
Päätös: Toimintakertomus merkittiin tiedoksi.

- Seudullisen sivistystoimen ohjausryhmän toimintasuunnitelma 2021
Päätös: Toimintasuunnitelma merkittiin tiedoksi.

- Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hankkeet
Päätös
: Rahoituksen saaneet hankkeet merkittiin tiedoksi ja esitetyt vuonna 2021 haettavat hankerahoitukset hyväksyttiin yksimielisesti.  

- Avoimiksi tulevat avustajien toimet varhaiskasvatuksessa
Päätös
: Neljään avoinna olevaan varhaiskasvatuksen avustajan tehtävään myönnettiin täyttölupa.  

- Vakituisten sijaisten palkkaaminen varhaiskasvatukseen
Päätös: Venla Avelin ehdotti asian palauttamista sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle. Ehdotusta ei kannatettu, joten asia käsitellään päätösehdotuksen mukaisesti vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä.  

- Päiväkodin johtajan irtisanoutuminen
Päätös
: Päiväkodin johtajan virka muutettiin varhaiskasvatuksen opettajan työsopimussuhteiseksi tehtäväksi 1.8.2021 alkaen, ja tehtävään myönnettiin täyttölupa.

- Liikunnanohjaajan tehtävän täyttölupa
Päätös
: Liikunnanohjaajan tehtävään myönnettiin täyttölupa esityksen mukaisesti.

- Toimitilajohtajan valinta
Päätös:
Toimitilajohtajan tehtävään valittiin insinööri YAMK Rebecca Haaranen ja hänen kieltäytymisensä varalle insinööri AMK Soile Karhinen. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja vaali on ehdollinen, kunnes valittu toimittaa varauksettoman lääkärintodistuksen.

-  Avoimeksi tulleen toimistosihteerin tehtävän nimikkeenmuutos ja täyttölupa
Päätös:
Jari Kaitaranta esitti, että nimikemuutosta ei hyväksytä, vaan tehtävä täytetään sihteerin nimikkeellä. Kaupunginhallitus päätti äänin seitsemän (Avelin, Koivunen, Laaksonen, Nieminen, Papinaho, Viljanen, Ryynänen) kaksi (Erola, Kaitaranta), että tehtävään annetaan täyttölupa ja nimike muutetaan hallintosihteeriksi.  

- Jatkoaikahakemus koskien ympäristö- yms. lupien saamisen määräaikaa
Päätös: ErkkiHeikkilä Oy:lle myönnettiin esitetty kahden kuukauden lisäaika lupaprosessien loppuun saattamiseksi.  

- Ympäristövaliokunnan sisäinen määrärahojen siirto
Päätös:
Elinvoima- ja teknisen valiokunnan esittämä määrärahasiirto hyväksyttiin yksimielisesti.

- Valtuuston kokousten videointi
Päätös
: Venla Avelin esitti asian käsittelyn siirtämistä lisätietojen saamista varten. Esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallitus päätti, että tallenteet säilytetään 14 vrk kokouksen jälkeen yleisessä tietoverkossa, jonka jälkeen ne poistetaan.  

- Kunniamerkkiesitykset 2021, valtiovarainministeriön hallinnonala
Päätös
: Kunniamerkkien hakemisesta päätettiin erillisen liitteen mukaan (ei julkinen).

- Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen lainaehtojen muutos
Päätös
: Kaupunginhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti, että Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen omiin varoihin sisältyvistä tertiäärilainoista ei peritä korkoa vuosina 2021 – 2037. Kohteiden mahdollisesta myynnistä ilmoitetaan kaupungille ja lainaosuus maksetaan kauppahinnasta.  

- Kuntalaisaloite, kaupunkikuvan siistiminen kävelyreittien ja p-paikkojen lähettyvillä 
Päätös: Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa siten, että koska aloitteesta puuttuu hallintolain 16 § mainittu aloitteen tekijän nimi, aloite lähetetään elinvoima- ja tekniselle toimialalle palautteena.

- Hallitusaloite 12.4.2021, risujen polttaminen haja-asutusalueella
Päätös
: Elinvoima- ja teknisen toimialan valmisteluun esityksen mukaisesti.

- Hallitusaloitteet 8.3.2021, Pertti Laaksonen, koronarokotukset, hykyn yhtymäkokouskäytäntö
Päätös:
Kaupunginhallitus antaa aloitteen johdosta tehdyn selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen varsinainen yhtiökokous 27.4.2021
Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Riitta Lonka. Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi, että nykyinen hallitus valitaan jatkamaan syksyllä pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti.  

- Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2021
Päätös:
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että hallitus valitaan syksyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti jatkamaan tehtävässään. Poismuuttaneen Saija Hakosen tilalle valittiin Marianna Gripenberg.  

- Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.5.2021
Päätös
: Kokous merkittiin tiedoksi. Kokouksessa Orimattilan kaupunkia edustajaa talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen (varalla kaupunginjohtaja Osmo Pieski).

- Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös
: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

- Ilmoitusasiat
Päätös
: Merkittiin tiedoksi.

- Muut asiat
Opetus- ja kasvatusjohtajan viran haastattelutyöryhmään valittiin Jussi Vahe, Kirsti Laatunen, Riitta Lonka, Venla Avelin, Arja Simola, kaupunginjohtaja Osmo Pieski sekä myöhemmin nimettävä sivistystoimialan viranhaltijaedustaja.