Hyppää sisältöön

TIEDOTE 7.4.2021

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski esittelee ensi maanantaina kaupunginhallitukselle ehdotuksen uudesta toimialarakenteesta seuraavalle valtuustokaudelle. Muutos esitetään koskevaksi luottamus- ja henkilöstöorganisaatioita.

Uudistuksen perusteena ovat:

 • Kaupungin elinvoima-asioiden vahvempi strateginen kehittäminen uusien asukkaiden sekä työpaikkojen houkuttelemiseksi ja nykyisen kaupungin pitovoiman vahvistaminen
 • Hallinnon kehittäminen ja lisääntyvään sääntelyyn vastaaminen
 • Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen
 • Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistaminen
 • Asukkaiden ja sidosryhmien osallisuuden lisääminen
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Organisaation jatkuvuuden turvaaminen ja resurssien järkevä kohdistaminen

Uudistuksen tavoitteena on:

 • Organisaation ohuudesta johtuvien henkilöriskien vähentäminen ja osaamisen turvaaminen
 • Toimenkuvien selkeyttäminen
 • Isojen kokonaisuuksien muuttaminen hallittavimmaksi
 • Johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Kaupungin tehtävien uudistaminen toimintaympäristön uudistuksissa.

Kaupunginjohtajan esityksessä kaupunkiin muodostuisi neljä toimialaa: konsernitoimiala, hyvinvointitoimiala, sivistys- ja kasvatustoimiala sekä kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala.

Uusina toimieliminä esitetään perustettavaksi kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto sekä hyvinvointivaliokunta. Tässä yhteydessä nykyinen konsernijaosto esitetään lakkautettavaksi sekä nykyiset aluejohtokunnat muutettavaksi aluekumppanuuspöydiksi. Muut toimielinrakenne säilyy ennallaan mutta niiden nimikkeet esitetään muutettavaksi toimialoja vastaaviksi.

Toimialarakenteen pohjalta uudistus etenee henkilöstöorganisaation uudistamiseen. Uudistus ei aiheuta irtisanomisia.

 

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski p. 044 7813600

Hallintopäällikkö Petri Hirvonen p. 044 781 3602