Hyppää sisältöön

HUOLTA NUORISTA JA ILOA LISÄÄNTYNEESTÄ YHTEISTYÖSTÄ MAAKUNNASSA

 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen Orimattilassa, Suomessa ja koko maailmassa koronapandemian vuoksi. Koronapandemia on laittanut uuteen uskoon niin globaalin toimintaympäristön kuin pienet, arkiset rutiinit kaupungissa ja kuntalaisten elämässä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta vuonna 2020 keskityttiin pääosin pandemian aiheuttamien akuuttien tilanteiden hoitamiseen ja Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ohjeistuksien viemiseen käytännön toimintoihin. Kaupungin eri toimintoja laskettiin alas ja osin korvattiin erilaisilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Myös perinteiset keinot, kuten kirjeposti riskiryhmien tavoittamisessa otettiin käyttöön.

Syksyllä 2020 nähtiin ensimmäisiä merkkejä poikkeusolojen seurauksista. Lapsiperheiden haasteet sekä nuorten pahoinvointi maakunnallisesti Suomen kärkitasossa työllistivät ammattilaisia. Myös ikääntyneiden kohdalla on edelleen vahvaa huolta esimerkiksi toimintakyvyn heikkenemisen ja yksinäisyyden näkökulmasta. Monet kotitaloudet ja yritykset ajautuivat taloudellisiin ongelmiin työttömyyden, lomautusten ja ehtyneiden rahavirtojen vuoksi. Turvallinen arki muuttui kertaheitolla. Mitä pidemmälle vuosi ehti, sen enemmän seurauksista alkoi näkymää konkreettista huolta ja oireilua.

Verkostotyö maakunnassa toimi erinomaisesti ja etenkin kuntien ja hyvinvointiyhtymän yhteistyö on ollut saumatonta. Kaupungin sisäinen ja toimialat ylittävä kriisinhallinta oli onnistunutta. Pandemian jälkiä kuitenkin korjataan vielä pitkään ja ennustettavissa on runsaasti hoitovelkaa sekä kasvavia, korjaavien toimenpiteiden kustannuksia seuraavina vuosina. Monet asiantuntijat ovat ennustaneet paluuta 1990-luvun alun haasteisiin.

                                         

Ilon aiheet 2020:

 • Lisääntynyt yhteistyö maakunnan eri verkostoissa ja etenkin hyvinvointiyhtymän kanssa poikkeusolojen aikana
 • Kaupungin sisäinen kriisinhallinta
 • Toimialojen henkilöstön joustavuus eri toimintojen muokkaamisessa poikkeusoloihin
 • Varhaiskasvatuksen osallistumisaktiivisuuden nousu
 • Erilaisten hyvinvointia lisäävien hankkeiden läpi vieminen (rakennushankkeet)

Huolen aiheet 2020:

 • Lapsiperheiden jaksamisen haasteet ja parisuhdeongelmat
 • Nuorten irtautuminen arkiympäristöistä ja lisääntyvä oireilu
 • Ikääntyvien yksinäisyys ja toimintakyvyn heikkeneminen
 • Kotitalouksien ja yrityksien taloudelliset haasteet
 • Työttömyyden kasvu (ml. Nuorisotyöttömyys)
 • 0- 14-vuotiaiden rikosepäilyjen kasvaminen
 • Lisääntyneet liikenteen rikokset ja päihderatit
 • Koronapandemian vaikutukset inhimillisesti ja taloudellisesti
 • Maakunnallinen kokonaistilanne vrt. Suomi eri asioissa (mielenterveys, ylisukupolvinen syrjäytyminen, ravitsemusasiat, työttömyys)

Koronakriisin jälkihoidossa tarvitaan koko yhteiskuntaa. Valtion, kuntatoimijoiden ja muun julkisen vallan lisäksi kansalaisjärjestöillä, seurakunnilla, yrityksillä ja muilla tahoilla on omat tärkeät tehtävänsä erityisesti koronakriisin lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten torjumisessa sekä hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen edistämisessä. 

 

Toimenpide -ehdotukset vuodelle 2021 ovat:

1. Hyte-kertoimen ennakoinnin aloittaminen

2. Työllisyysyksikön toiminnan kehittäminen ehkäisevässä työssä

3. Nuorten ehkäisevän työn suunnitelman jalkauttaminen

4. Osallisuuden kehittäminen

5. Ikääntyneiden asumisen muotojen kehittäminen

6. Varhaiskasvatuksen ehkäisevän työn kehittäminen         

 

Lue lisää vuoden 2020 tapahtumista, saatavilla olevista tutkituista tiedoista ja toimialojen tekemistä hyvinvointityötä pdf liitteessä olevasta raportista. (2.57 MB)

Hyvinvointiraportin poliittinen käsittely alkaa huhtikuun sivistys-hyvinvointivaliokunnasta. 

 

Lisätiedot: 

Hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen, p. 040 740 2982 

 

siili nurmikolla 1600x300