Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa 11.1. Kokouksen päätöksiä alla. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen löytyy kotisivujen Päätöksenteko -sivuilla.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Teknisen johtajan valinta
Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisen johtajan virkaan valitaan DI Kari Setälä ja hänen kieltäytymisensä varalle insinööri Yamk Esko Halmesmäki.

5 Vesilaitoksen johtajan valinta
Päätös: Asian käsittely päätettiin siirtää kaupunginhallituksen 25.1. pidettävään kokoukseen.

6 Kymenlaakson Sähkö Oy osakkeiden ostaminen Lapinjärven kunnalta / tarjouspyyntö
Päätös: Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään ostotarjouksen 1 100 osakkeesta.

7 Luhtikylän koulun lakkauttaminen / käsittelyn aikataulu ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen
Päätös: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan päätös merkittiin tiedoksi.

8 Koulu- ja kokoustilojen tilavuokrahinnaston muutos 1.1.2021
Päätös: Elinvoima- ja teknisen valiokunnan päätös hinnaston muutoksesta merkittiin tiedoksi.

9 Orimattilan ympäristöohjelman EKOLAn uudistaminen
Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi ympäristövaliokunnan päätöksen EKOLAn uudistamisen aikataulusta tiedoksi.

10 Nuorten kesätyöllistämisen tuki 2021
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi nuorten kesätyöllistämistuen ja nuoren 4H-yrittäjän työllistämistuen ehdot esityksen mukaisesti.

11 Palkkatuetun henkilöstön sijoittaminen yritykseen 2021
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi palkkatuetun henkilön edelleen sijoittamisen edellytykset ja perusteet esityksen mukaan.

12 Työllistämisen Orimattila-lisä 2021
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi Orimattila-lisän ohjeet ja perusteet esityksen mukaisesti.

13 Tilapäislainahakemus/Orimattilan Pedot ry, laina-ajan muutos
Päätös: Laina-aikaan hyväksyttiin muutos 1.1.2021 – 31.3.2021.

14 Kuntalaisaloite, Puistotien turvallisuus
Päätös: Kaupunginhallitus antoi Puistotien turvallisuutta koskevan aloitteen elinvoima- ja teknisen toimialan valmisteluun.

15 Kuntalaisaloite, rakennusjärjestys, kontin määritelmä ja sijoittaminen tontille
Päätös: Kaupunginhallitus antoi kuntalaisaloitteen elinvoima- ja teknisen valiokunnan valmisteluun.

16 Vuoden 2021 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
Päätös: Asia käsitellään 25.1.2020 pidettävässä kokouksessa.

17 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

18 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 Muut asiat
Teknisen johtajan viran hoito: Annukka Huisko-Moilanen jatkaa avoimen viran hoitajana, kunnes uusi tekninen johtaja ottaa viran vastaan.
Toimitilajohtaja Jussi Törröselle myönnettiin ero virasta.