Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 30.11.2020. Alla päätöksiä, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen löytyy kotisivujen päätöksenteko-otsikon alta.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
Päätös: Talousarvioehdotukseen tehtiin kaupunginjohtajan esityksestä yksi tavoitteen tarkennus. Kaupunginhallitus päätti esittää vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

5 Lahden seudun kuntakokeilu, kuntien välinen yhteistyösopimus
Päätös: Sopimus ja vuoden 2021 maksuosuus hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

6 Hallintosäännön muutokset 1.1.2021
Päätös: Esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Pääosin muutokset liittyvät tietohallintolain edellyttämiin muutoksiin ja työllisyyden kuntakokeilun alkamisen toimivaltamäärityksiin.

7 Vuoden 2020 talousarvion määrärahamuutokset/konsernitoimiala
Päätös: Esitetään kaupunginvaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti.

8 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategian hyväksyminen
Päätös: Esitetään kaupunginvaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti.

9 Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 2.12.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että kokousedustajana toimii talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen (varalla kaupunginjohtaja Osmo Pieski).

10 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 9.12.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että kokousedustajana toimii Ulla Katajavuori (varalla Joona Silvennoinen).

11 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 14.12.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että kokousedustajina toimivat Tuula Koivunen (Jouni Kettunen), Pekka Törrönen (Markku Viljanen) ja Pertti Laaksonen (Jaakko Rissanen).

12 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu keväällä 2021
Päätös: Kokousaikataulu hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

14 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15 Muut asiat
Ei ollut.

16 Teknisen johtajan valinta
Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisen johtajan virkaan valitaan arkkitehti Ilkka Ruutu.