Hyppää sisältöön

Koulutyö jatkuu Orimattilassa lähiopetuksena. Toisen asteen oppilaitosten ohella yläkoulujen oppilaille ja henkilökunnalle tulee käyttöön maskisuositus. Yli 15 vuotiaille suositellaan kasvomaskien käyttöä myös koulukuljetuksissa. Oppilaat käyttävät koululta saamansa maskia iltapäivän paluukuljetuksissa, mutta niiden hankkiminen aamukuljetuksiin jää huoltajan vastuulle. Kasvomaskit tulevat sivistyspalvelukeskukseen tiistaina 1.12., josta yksiköt voivat ne noutaa.

Liikuntatunnit suositellaan pidettäväksi ulkotiloissa, ja myös muita oppitunteja mahdollisuuksien mukaan. Tällöin maskia ei tarvitse käyttää.

Koulutyössä ovat voimassa normaalit läsnä- ja poissaolosäädökset. Sairaana ei tulla kouluun. Mikäli lapsi kuuluu vaikean perussairautensa vuoksi riskiryhmään, hänen kouluun menostaan tekee arvion hoitava lääkäri erikoissairaanhoidossa. Rehtori tekee kaikkien oppilaiden osalta tarvittavan päätöksen poissaolosta ja kotona järjestettävästä etäopetuksesta. Lomake Hakemus erityisistä opetusjärjestelyistä (Covid-19) löytyy Orimattilan Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen Pedanet-sivuilta (Orimattila > Opetuspalvelut > Lomakkeet). Näin menetellään myös silloin, kun oppilas on terveydenhuollon ammattilaisen määräämässä kymmenen vuorokauden koronakaranteenissa. Tällöin riittää, kun tieto asiasta välitetään rehtorille esimerkiksi Wilma-viestillä. Näissä tapauksissa oppilas on oikeutettu etänä toteutettavaan opetukseen ja oppilashuollon palveluihin.

Perusopetuksen oppilaat ovat oppivelvollisia. Mikäli huoltaja hakee lapselleen tilapäisen vapautuksen koulutyöstä (POL 35 §), silloin hän vastaa opetuksesta kyseisten päivien osalta. Jos oppilas on tilapäisesti vapautettu koulutyöstä, opetusta ei koulun toimesta anneta eikä lapsella ole oikeutta kouluruokailuun. Ensisijaisena suosituksena onkin, että lapset käyvät lähiopetuksessa.

Oppilashuoltopalvelut, koulunuorisotyö, iltapäivätoiminta sekä koulujen kerhotoiminta jatkuvat pääosin normaalisti. Areenan, kuntosalin ja uimahallin käyttö ovat osa koulujen tavanomaista toimintaa. Syyslukukaudella ei järjestetä oppilaiden ja huoltajien yhteisiä juhlia. Koulut tiedottavat huoltajia koulujen tapahtumista ja käytännöistä säännöllisesti.

Kouluissa suhtaudutaan vakavasti korona-virukseen ja sen torjuntaan. Perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat toimivat vain omissa opetusryhmissään ja viettävät välituntinsa määrätyillä alueilla. Käsihygieniasta huolehditaan jatkuvasti, etäisyyksiä valvotaan ja niihin puututaan tarvittaessa. Pienistäkin hengitystieoireista oppilas lähetetään kotiin. Koronan leviämisen estämisessä tarvitaan yhteisiä toimintatapoja meiltä kaikilta. Yhteistyöllä tästäkin haasteesta selvitään.

Orimattilan opetuspalvelut