Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 23.11.2020. Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä, esityslista liitteineen löytyy kotisivujen päätöksenteko-osion alta.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöön paneminen
Päätös: Todettiin laillisiksi ja pantiin täytäntöön.

5 Valtuutettujen aloitteet
Päätös: Valmisteluun esityksen mukaisesti.

6 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan esitys toimintatuottojen alittuminen 2020
Päätös: Esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

7 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hankkeet
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 Teollisuustontin myynti, Pennala, Erkkiheikkilä Oy
Päätös: Kauppa hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9 Lisämäärärahaesitys elinvoima-ja teknisen toimiala / käyttötalous
Päätös: Esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

10 Täyttölupahakemus koskien tilapalvelun rakennuttamispäällikön tehtävää
Päätös: Hyväksyttiin elinvoima- ja teknisen valiokunnan esityksen mukaisesti.

11 Nuorisovaltuusto toimikaudella 2020 - 2021
Päätös: Nuorisovaltuusto asetettiin kaudelle 2020 – 2021.

12 Maakuntavaltuusto 3.12.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja todettiin, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Ida Jokinen (vj. Jarmo Keskevaari), Jarkko Jokinen (vj. Kirsti Laatunen), Tuula Koivunen (vj.. Niina Saarinen) ja Jouni Räsänen (v. Jari Kaitaranta).

13 Etpähä ry:n sääntömääräinen syyskokous 25.11.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Jaakko Rissanen. Kokousohjeena annettiin, että hallitukseen esitetään Tuomo Jussila ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mirva Illi-Lampio.

14 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

15 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16 Muut asiat
Ei ollut.

17 Orimattilan vanhustentaloyhdistys ry:n syyskokous
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että Orimattilan kaupungin edustajana kokouksessa toimii Riitta Lonka. Kokousedustajalle ei annettu erityisiä ohjeita.