Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 12.10.2020. Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä, esityslista liitteineen löytyy kotisivuilta.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys sillä muutoksella, että asia nro 24 vedettiin esityslistalta pois. Se käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 26.10.2020

4 Hyvinvointiraportti 2019
Päätös: Hyvinvointiraportti hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Pelastusaseman päärakennusurakka, urakoitsijan valinta
Päätös: Pääurakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Macra Oy (vertailuhinta 4,714 milj. euroa).

6 Pelastusaseman talotekniikka-urakka (alistettu sivu-urakka), urakoitsijan valinta
Päätös: Talotekniikkaurakoitsijaksi (alistettu sivu-urakka) valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Caverion Suomi Oy (vertailuhinta 1,537 milj. euroa).

7 Puitesopimus / Putkitöiden korjaus- ja huoltotoimeksiannot 2020 - 2022
Päätös: Sopimus tehdään kolmen kelpoisuusehdot täyttävän yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä; 1. Lassila & Tikanoja Oyj, 2. ISS Palvelut, 3. LVI Kiviaho Oy.

8 Puitesopimus/Rakennustekniset työt 2020 - 2022
Päätös: Sopimus tehdään kolmen kelpoisuusehdot täyttävän yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä; 1. RKV-Tekniikka Oy, 2. Rakennusliike Väätäinen Oy, 3. Ylitalon Rakennuspalvelu Oy.

9 Puitesopimus/Kiinteistöjen kuntotutkimukset 2020 - 2022
Päätös: Sopimus tehdään kolmen kelpoisuusehdot täyttävän yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä; 1. Sitowise Oy, 2. RKM Group Oy, 3. Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

10 Puitesopimus/Tilapalvelun ja Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen kiinteistöjen imu- ja huuhtelupalvelut 2020- 2022
Päätös: Sopimus tehdään kahden kelpoisuusehdot täyttävän yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä; 1. Suomen Viemärihuolto Oy, 2. ISS Palvelut.

11 Puitesopimus/Sähkötyöt 2020 - 2022
Päätös: Sopimus tehdään kolmen kelpoisuusehdot täyttävän yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä; 1. Sammalisto Oy, 2. ISS Palvelut, 3. IR-Sähkötyö Oy.

12 Puitesopimus/Huopakatteen asennus- ja huoltotyöt 2020 - 2022
Päätös: Hankinta keskeytettiin, koska ainoa jätetty tarjous ei ollut tarjouspyynnön kriteerin mukainen.

13 Puitesopimus/Ilmanvaihdon korjaus- ja huoltotoimeksiantojen sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 2020 - 2022
Päätös: Sopimus tehdään kolmen kelpoisuusehdot täyttävän yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä; 1. Pölyn Poraus Pietikäinen Oy, 2. Cervi Talotekniikka Oy, 3. Suomen Hormimestarit Oy

14 Puitesopimus/Peltikatteen asennus- ja huoltotyöt 2020 - 2022
Päätös: Hankinta päätettiin keskeyttää, koska ainoa saatu tarjous ei ollut tarjouspyynnön kriteerien mukainen.

15 Puitesopimus/Tilapalvelun ja Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen kiinteistöjen kylmälaiteasennukset 2020 - 2022
Päätös: Sopimus tehdään kolmen kelpoisuusehdot täyttävän yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä; 1. kk-kylmäpalvelu, 2. ISS Palvelu Oy, 3. MV-Jäähdytys Oy.

16 Puitesopimus/Lukitus-, rikos- ja kulunvalvontajärjestelmien asennustyöt 2020 - 2022
Päätös: Sopimus tehdään kahden kelpoisuusehdot täyttävän yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä; 1. Viria Security Oy, 2. Certego Oy.

17 Puitesopimus/Julkisivujen kunnostus- ja huoltomaalaustyöt 2020 - 2022
Päätös: Sopimus tehdään kolmen kelpoisuusehdot täyttävän yrityksen kanssa halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä; 1. Rakennusliike Väätäinen Oy, 2. Ylitalon Rakennuspalvelu Oy, 3. Rakennus Hartikainen Ky.

18 Kehräämöntien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen
Päätös: Kaupunginhallitus päätti palauttaa katusuunnitelman elinvoima- ja teknisen valiokunnan käsiteltäväksi.

19 Teknisen johtajan viran väliaikaiset tehtäväjärjestelyt
Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti teknisen johtajan virkaa hoitaa omien tehtäviensä ohella teknisen toimen talous- ja hallintopäällikkö (sijaisena johtava rakennustarkastaja) ja yhdyskuntatekniikan tulosalueen johtovastuu siirtyy rakennuttamispäällikkö Ari-Pekka Rajarannalle. Esimiehet tekevät alaistensa osalta palkantarkistukset kuultuaan henkilöstövastaavaa.

20 Kaupunginvaltuutettujen lukumäärä 1.6.2021 lukien
Päätös: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuutettujen määrä pidetään samana kuin aiemmin eli 33 valtuutetussa 1.6.2021 lukien.

21 Talousarvioesitys vuodelle 2021 kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Aluejohtokuntien hanke-esityksistä valittiin läntisen aluejohtokunnan hanke edelleen valmisteltavaksi.

22 Vuorenmäen päiväkodin ja koulun tarveselvitys
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen Vuorenmäen osalta siten, että varhaiskasvatuksen tilatarpeet toteutetaan Vuorenmäelle koulurakennukseen. Koulun osalta kaupunginhallitus päätti pyytää sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalta esityksen ajankohdasta, jolloin Kuivannon ja Vuorenmäen oppilaat mahtuvat samaan kiinteistöön ilman lisärakentamista.

23 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hankkeet
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeet ja muistutti talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudattamisesta hankehaun ja myönteisen rahoituspäätöksen täytäntöönpanossa.

24 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma, lausunto
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

25 Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistyksen syyskokous 14.10.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja kokousedustajaksi valittiin Jussi Vahe (varalla Sanna Heikkinen).

26 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

27 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

28 Muut asiat
- Vastaus tiedusteluun yhdystien suunnittelusta. Tekninen johtaja Seppo Määtän selvitys päätettiin antaa tiedoksi tiedustelun tehneelle Kari-Markku Karjalaiselle.

- Iitin, Kärkölän ja Orimattilan yhteiseen digitalisaatiohankkeeseen päätettiin osallistua.

- Vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin rakentaminen Suomeen –hankkeen ohjausryhmään nimettiin hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen (varalle Kirsti Laatunen).

- Varhaiskasvatusjohtaja Katriina Purolan virkavaali vahvistettiin