Hyppää sisältöön

Syntyvyyden lasku on taittumassa, mutta lapsiperheiden määrä laskussa

Kaupungin vuoden 2019 hyvinvointiraportti on valmistunut ja se esitellään ensi viikolla kaupunginhallitukselle.

- Kuntalain mukaan yksi kunnan keskeisimmistä tehtävistä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja alueen kestävää kehitystä, hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen sanoo.

- Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu kaikille kaupungin toimialoille ja toteutuu osana arkista työtä ja päätöksentekoa. Lisäksi vastuu elämänlaadusta on myös kuntalaisella itsellään, hän jatkaa.

Vuoden 2019 raportti tiivistää vuoden ajalta tulkinnan kunnan ja kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksista ja niitä uhkaavista tekijöistä.

- Meillä keskeisiä ilon aiheita olivat mm. kirjaston kävijä- ja lainamäärien kasvu, työttömien määrän lasku sekä tupakoinnin ja nuuskaamisen vähentyminen yläkoulussa. Lisäksi syntyvyyden lasku on taittumassa ja kuntien välinen nettomuutto on hienoisessa nousussa Orimattilan eduksi, Hämäläinen iloitsee.

Hienoja tuloksia olivat myös rahapelien pelaamisen vähentyminen, säännöllisessä kotihoidon piirissä olevien määrän nousu sekä dementian ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintyvyyden lasku.

Huolenaiheiksi vuoteen 2018 verrattuna nousivat mm. kaupungin lainamäärän ja suhteellisen velkaantuneisuuden, kuten myös menetettyjen elinvuosien määrän kasvu.

Myös lapsiin ja nuoriin liittyi paljon huolta.

- Lapsiperheiden määrä on hienoisessa laskussa.  Samaan aikaan koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorien ja rikoksista epäiltyjen lasten määrä on kasvussa. Lisäksi yhä harvemmat yläkoululaiset harrastavat hengästyttävää liikuntaa, Hämäläinen suree.

Kaupunki on velvollinen raportoimaan vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnista. Pian käsiteltävä hyvinvoinviraportti tarjoaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydentilasta päätösten tueksi sekä päättäjille että viranhaltijoille. Ensi kertaa vuosiraportissa on nyt mukana myös toimintayksiköiden itsensä esiin nostamia onnistumisia vuodelta 2019 sekä tärkeimpiä kaupunkilaisten hyvinvointiin vaikuttavia toimia.

Raporttien lisäksi kunnassa kootaan hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Terveydenhuolto- ja kuntalainlain mukainen kertomus on työväline hyvinvointipolitiikan suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja raportointiin.

Raportti julkaistaan hyväksymisen jälkeen kaupungin internet-sivuilla sekä valtakunnallisilla hyvinvointikertomusa.fi –sivustoilla.