Hyppää sisältöön

Vanhus- ja vammaisneuvosto käsitteli perjantaina suunnitelman ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistamiseksi. Suunnitelman tekoon ovat osallistuneet kaupungin virkamiehet, eri sidosryhmien edustajat,  vanhus- ja vammaisneuvosto sekä PHHYKY. Suunnitelmalla pyritään varmistamaan, että kaupungin asuin- ja elinympäristöt tukevat toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden pärjäämistä, hyvinvointia ja osallisuutta. Suunnitelma etenee valiokuntien kautta valtuuston käsittelyyn.

- Tavoitteenamme on, että ikääntyneet saavat esteettömästi tietoa hyvinvointia edistävistä palveluista ja voivat osallistua itseään kiinnostavaan toimintaan, heidän yksinäisyys ja turvattomuus vähenevät ja terveelliset elämäntavat vahvistuvat, hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen luettelee.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista määrittelee, että kaupungin on laadittava suunnitelma ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistamiseksi. Suunnitelma jakautuu Päijät-Hämeessä kahteen osaan, jossa PHHYKY tekee oman osuutensa ja kunnat omansa. Orimattilan suunnitelma ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistamiseksi on järjestyksessä maakunnan toinen. Tällä hetkellä Orimattilan lisäksi vain Hartola on laatinut vastaavan.

Mielestäni on tärkeää, että meillä on olemassa eri toimialat yhdistävä suunnitelma. Ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistaminen ja ylläpitäminen vaativat laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta aina yhdyskuntasuunnittelusta ja palvelujärjestelmän kehittäjistä vapaaehtoisjärjestöjen toimijoihin, Hämäläinen pohtii.

Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet toimenpiteineen on laadittu kaupunkistrategian arvojen mukaisesti.

- Ikäystävällisessä kunnassa iäkkäiden asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä on mahdollisuus omannäköiseen elämään, linjaa Hämäläinen.

- Ikääntyneiden määrän kasvaessa koko maassa ja myös Orimattilassa ikäystävällisyys on yksi kaupungin vetovoiman valttikortteja, hän muistuttaa.