Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 11.5.2020. Alla kokouspäätöksiä, pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista löytyy kaupungin kotisivuilta.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Hallitusaloite 27.4.2020, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Päätös: Aloite lähetettiin esityksen mukaisesti elinvoima- ja tekniselle toimialalle valmisteltavaksi.

5 Lausuntopyyntö Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen luonnoksesta
Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa MAL-sopimuksen luonnoksesta esityksen mukaisen lausunnon.

6 Kaupungin talouden tasapainottaminen
Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi tehdyn valmistelun tiedoksi. Talouden tasapainotusohjelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 25.5.2020.

7 Uimahalli, rakennusurakan hankinnan (pääurakka) keskeyttäminen
Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää keskeyttää Orimattilan uimahallin rakennusurakan (pääurakka) hankinnan (nro 287650), koska siihen ei saatu yhtään tarjousta. Samalla kaupunginhallitus päättää, että hankinta aloitetaan alusta uudella EU-hankintailmoituksella toukokuun aikana.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Peltolan päiväkodin vanhan puolen siirtyminen väistöihin 1.8.2020 alkaen
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että elinvoima- ja tekninen toimiala aloittaa toimenpiteet Peltolan päiväkodin vanhan osan väistötilojen toteutuksesta (rakennus ja piha-alue) Koivikkoon yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa siten, että kohde on valmis elokuun 2020 alkuun mennessä. Toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat tulee ensisijaisesti löytää ko. valiokuntien olemassa olevista määrärahoista.

9 Perusopetuksen johtamisjärjestelyt
Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että 1.8.2020 alkaen perustetaan perusopetuksen rehtorin virka, jonka sijoituspaikkana on Pennalan ja Virenojan koulut.

11 Kesätöitä kiertotaloudesta -ideakilpailu
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että rahoitusta voidaan hakea Sitralta ympäristövaliokunnan esityksen mukaisesti.

12 Lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2021 ja talousarviosuunnitelmasta 2022 - 2023
Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2021 ja talousarviosuunnitelmasta 2022 – 2023 esityksen mukaisen lausunnon.

13 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 25.5.2020
Päätös: Yhtymäkokousedustajiksi päätettiin valita Tuula Koivunen (vj. Jouni Kettunen), Pekka Törrönen (vj. Markku Viljanen), ja Pertti Laaksonen (vj. Jaakko Rissanen).

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokous 18.5.2020
Päätös: Yhtymäkokousedustajiksi päätettiin valita Saija Hakonen (vj. Jussi Vahe), Sanna Heikkinen (vj. Helena Ylöstalo) ja Torsti Hokkanen (vj. Timo Turunen).

15 Orimattilan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2020
Päätös: Yhtiökokousedustajaksi päätettiin valita Jarmo Hänninen. Kokousedustajalle annettiin ohjeeksi, että yhtiön hallitukseen valitaan edelleen Vesa Leino (pj), Siru Taavila (vpj), Marianna Gripenberg, Kirsti Laatunen ja Keijo Piiroinen sekä varajäseniksi Heli Heikkilä ja Joel Mäkelä.

16 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

17 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 Muut asiat
Asiointiavun kustannuksiin osoitetaan varat Toini Jokisen perintövaroista.
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajaksi valitun Minna Sirnön virkavaali vahvistettiin.