Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedottaa:

Vuoden 2019 laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportista selviää, että 79 prosenttia palautetta antaneista asiakkaista tai potilaista voisi suositella saamaansa palvelua muille. Kiitettävän arvosanan palvelusta antoi 64 prosenttia. Yhtymässä kerättiin asiakaspalautetta vuoden 2019 aikana eri kanavien kuten Chat-palvelun, sähköisen ja paperisen palautelomakkeiden ja terveyskeskuksien auloihin sijoitettujen pikapalautelaitteiden avulla.

Raportista käy myös ilmi, että erikoissairaanhoidon lähetteiden tyypillinen käsittelyaika oli yksi vuorokausi ja ensikäyntiä odottavien odotusaika lyheni 36 vuorokauteen edellisvuoden 43 vuorokaudesta. Kiireettömään hoitotoimenpiteeseen pääsyn odotus piteni 18 vuorokautta vuoteen 2018 verrattuna. Yli kolme kuukautta odottaneita oli 28 prosenttia, ja yli 6 kuukautta eli hoitotakuun ylittäneitä vajaa 5 prosenttia kaikista hoitoon pääsyä odottavista. Akuutti24:ssä lääkärin tapasi alle tunnissa 52 prosenttia potilaista, mikä oli hieman enemmän kuin edellisvuonna (50%).

Perusterveydenhuollon kiireettömällä vastaanotolla pääsi lääkärille 15 vuorokaudessa ja hoitajalle viidessä vuorokaudessa. Kiireettömälle hammaslääkärikäynnille asiakas saapui keskimäärin 18 vuorokaudessa ja hammashoitajalle tai suuhygienistille 27 vuorokaudessa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittely seitsemässä arkipäivässä toteutui 99-prosenttisesti. Lapsiperhepalveluissa palvelutarpeen arviointi aloitettiin seitsemän arkipäivän kuluessa 95 prosentissa ja palvelutarpeen arvioinnit kolmen kuukauden sisällä 92 prosentissa tapauksista. Lastensuojeluilmoitusten ja hakemusten määrän kasvu (18 %) sekä henkilöstövaje johtivat siihen, että palvelutakuussa ei aivan pysytty.

Asiakaspäällikkötoiminta oli 2019 käytössä erikoissairaanhoidon ja ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus- toimialan vuodeosastopalveluissa sekä loppuvuodesta myös Akuutti24-palveluissa. Asiakaspäällikkö nimetään koordinoimaan potilaan hoitoa ja vähentämään epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä. Asiakaspäällikkötoiminnalla onnistuttiin vähentämään merkittävästi potilaiden ennalta suunnittelematonta sairaalaan paluuta ja osastohoidon jälkeisiä päivystyskäyntejä. Toiminnan asiakasmäärät kasvoivat lähes 33 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Yhtymässä on tehty pitkään määrätietoisesti työtä laadun ja potilasturvallisuuden eteen. Tavoitteena on ollut parantaa asiakkaiden ja potilaiden kokemusta palveluista ja hoidosta, vähentää hoitoon liittyviä haittatapahtumia ja säästää siten kustannuksia. Vuoden 2019 aikana yhtymässä vietiin eteenpäin merkittävä palvelurakenneuudistus sekä kehitettiin kotiin vietäviä palveluita ja sähköisiä asiointipalveluita, kuten kansalaisten sähköinen ajanvaraus, Omaolo-palvelu, Chat-palvelut ja etävastaanotot lapsiperhepalveluissa, mielenterveyspalveluissa ja kuntoutuksessa.