Hyppää sisältöön

Viitaten eilen 13.2.2020 olleeseen uutiseen Orimattilan Sanomissa kaupunki toteaa seuraavaa:

Veteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on seurata veteraanien tarpeiden kehitystä ja tehdä tarvittaessa asiaa koskevia esityksiä ja aloitteita. Lisäksi neuvottelukunta arvioi ja kehittää veteraaneille tarkoitettuja palveluja, tukitoimia ja muita etuuksia. Tarkoitus on myös edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä veteraanien palveluissa ja seurata, että veteraaneille kohdennetut tuet ja palvelut käytetään täysimääräisesti.

Neuvottelukunnalla ei ole suoraa päätöksentekovaltaa, vaan se on kohderyhmänsä edunvalvontaelin.

Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa (marraskuussa ja kesäkuussa) ja kokouksissa käsitellään muun muassa kaupungin veteraanirahan käyttöä, valtion veteraanirahan käyttöä (kuntoutus ja kotiin vietävät palvelut) sekä muita ajankohtaisia yhteistyöhön ja veteraanien palveluihin liittyviä asioita.

Viitaten uutiseen veteraanien neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti valtuustokauden aikana ja pöytäkirjat on asianmukaisesti tarkistettu sähköisesti kokouksen jälkeen sekä allekirjoitettu seuraavassa kokouksessa. Viimeisin kokous on marraskuulta 2019 ja seuraava on jo päätetty kesäkuulle 2020. Kaikki esille nousseet asiat ovat edenneet sovitusti.

On puolestaan totta, etteivät pöytäkirjat ole olleet julkaistuina sähköisessä muodossa. Kyseessä on ollut vanha käytäntö, joka nyt oikaistaan. Viime vuoden pöytäkirjat on nyt lisätty luettavaksi myös kaupungin kotisivuille.

vanhukset keinussa 600x397px