Hyppää sisältöön

Maakunnallinen päihdetilannekysely toteutettiin laatuaan ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Kyselyssä kartoitettiin kuntien asukkaiden päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista ja tärkeimmistä ehkäisevän toiminnan kohteista. Päihdetilannekyselyyn vastasi yhteensä 4308 Päijät-Hämeen asukasta, joista 781 merkitsi kotikunnakseen Orimattilan. Orimattilassa vastattiin toiseksi eniten koko maakunnassa. Kyselyn maakunnallisesta koordinaatiosta vastasi Osaamiskeskus Verson ehkäisevän työn koordinaattori Susanna Leimio.

Päihdetilannekysely toteutettiin Orimattilassa netti- ja paperikyselyllä. Eniten vastaajia oli alle 18- vuotiaissa, sitten ikäluokassa 31-45 vuotta. Kaikki ikäryhmät (alle 18- vuotta ja yli 60- vuotta) olivat Orimattilassa edustettuina.

Orimattilan tulokset myötäilevät maakunnallisia tuloksia. Valtaosa kyselyyn vastanneista oli havainnut Orimattilassa alkoholin, nuuskan ja tupakan käyttöä. Sen sijaan kannabiksen käytön havainnointi oli harvinaisempaa. Valtaosan mielestä alaikäisten päihteiden käyttöön ja rahapelipelaamiseen pitäisi puuttua nykyistä vahvemmin. Samoin kaupungin ravintoloiden ja kauppojen tulisi suhtautua vakavammin alkoholin myyntiin selkeästi päihtyneelle henkilölle. Vastaajista kolmannes oli tavannut päihtyneitä kadulla ja noin 15 prosenttia kokenut päihtyneen henkilön ahdistelua.

Puolet vastaajista nosti esiin huolta läheistensä alkoholin käytöstä. Viimeisen vuoden aikana vastaajat kokivat saaneensa tarvittaessa apua terveydenhuollon henkilöstöltä tupakan ja nikotiinituotteiden sekä alkoholin käytön lopettamiseen mutta lääkkeiden väärinkäyttöön, huumeisiin tai rahapelipelaamiseen oli tarjottu apua huomattavasti harvemmin. Valtaosalle myös kaupungin ehkäisevä päihdetyö oli vierasta.

Vastaajat toivoivat avoimissa vastauksissa Orimattilaan lisää päihdevalistusta kouluihin ja yleisesti varhaisempaa puuttumista. Erityisesti nuoriin kohdistuvaa valitusta toivottiin lisää, esimerkiksi kokemusasiantuntijat, tubettajat tai urheilijat nousivat ehdotuksissa.

Lisäksi nostettiin esiin yleisesti yhteisöllisyyden lisääminen muun muassa matalankynnyksen palveluilla, harrastepaikoilla (ja niiden edullisilla käyttöhinnoilla ja kunnossapidolla), vahvempi hoitoonohjaus, poliisien riittävät resurssit ja valvonta, nuorten palkitseminen päihteiden lopettamisesta "tsemppistipendillä", jalkautuvia aikuisia viikonloppuihin, rahapeliautomaattien poistaminen kaupoista ja julkisista tiloista.

Lapsille ja nuorille toivottiin myös lisää mielekästä vapaa-ajantoimintaa ja aikuisille, vanhemmille enemmän osallistumisen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollisuuksia sekä lisää tietoa ja tukea päihdekasvatukseen. Myös päihteidenkäyttäjän lähiomaisille toivottiin tukea.

Orimattilan kaupungin vastauksia käsitellään alkukevään 2020 aikana moniammatillisessa yhteistyössä johtopäätösten ja toimenpiteiden laatimiseksi. Tuloksia analysoidaan osittain myös yhdessä syksyn kouluterveyskyselyn tulosten kanssa. Tuloksia esitellään päättäjille ensimmäisen kerran sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa 4.2.2020.

Kevään 2020 aikana Orimattilaan on suunnitteilla koulutusta päihdetilanne- ja kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin huolenaiheisiin, muun muassa koulujen nuuska-agenttien sekä henkilöstön kannabiskoulutusten ja koulutuksellisten yleisötilaisuuksien muodossa. Orimattilan kaupunki on myös aktiivisesti mukana maakunnallisissa ehkäisevän työn työryhmissä sekä viime syksynä alkaneessa Huumeeton maakunta (HuuMA) - hankkeessa.