Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen 27.1.2020 kokouksen päätöksiä alla. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslistan liitteineen voi lukea kotisivuilta.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
4 Kestävä Lahti -säätiöön liittyminen
Päätös: Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään säätiön hallitukseen edustajan nimeämisen osalta siten, että kaupunginjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan asiasta Hollolan, Heinolan ja Asikkalan kanssa, koska hallituksen jäsen ja varajäsen on yhteinen Hollolan, Heinolan, Asikkalan ja Orimattilan kuntien osalta.
Keskustelun kuluessa Sirkka-Liisa Papinaho esitti asian käsittelyn siirtämistä. Esitystä ei kannatettu. Jari Kaitaranta esitti Ville Erolan kannattamana että säätiöön ei mennä mukaan. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen tuloksena äänin 5 JAA-ääntä (Avelin, Jokinen, Koivunen, Laaksonen, Ryynänen) ja 4 EI-ääntä (Erola, Kaitaranta, Nieminen, Papinaho) että säätiöön liitytään.
5 A157 Virenojan asemakaavan hyväksyminen
Päätös: Esityksen mukaisesti valtuustoon.
6 Asuintonttien hinnoittelu
Päätös: Esityksen mukaisesti valtuustoon.
7 Maanvuokra- ja korvaussopimus 560-418-37-71, Ammattikoulu
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
8 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talouspäällikön viran täyttölupa
Päätös: Täyttölupa myönnettiin esityksen mukaisesti.
9 Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajan viran täyttölupa
Päätös: Täyttölupa myönnettiin esityksen mukaisesti. Haastattelutyöryhmään nimettiin kaupunginhallituksen edustajiksi Kirsti Laatunen ja Ida Jokinen. Lisäksi haastatteluryhmään kuuluvat sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan esittämät jäsenet.
10 Valtionosuudet 2020
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
11 Palkkatuetun henkilön sijoittaminen yritykseen 2020
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
12 Työllistämisen Orimattila-lisä 2020
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
13 Nuorten kesätyöllistämisen tuki 2020
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
14 Orimattilan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2019
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
15 Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen valtuustokaudelle 2017 - 2021
Päätös: Orimattilan Eläkkeensaajat r.y:n edustajamuutokset hyväksyttiin.
16 Valtuustoaloitteet kokouspalkkioiden maksamisesta
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
17 Valtuustoaloite 12.11.2018, asunto-ohjelman laatiminen
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
18 Valtuustoaloite 19.2.2018, hankintastrategian laatiminen
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
19 Hallitusaloite 27.11.2017 Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen hallituksen jäsenmäärä
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
20 Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite ikääntyvien viriketoiminnasta
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
21 Valtuustoaloite 23.9.2019, tietohallinnon ulkoistus
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
22 Valtuustoaloite 9.12.2019, henkilöstö ideoimaan säästöjä
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
23 Valtuustoaloite, digitaalinen sovelluspalvelu
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
24 Valtuustoaloite, kehräämön tukeminen
Päätös: Pertti Laaksonen esitti aloitteen palauttamista valmisteluun. Esitystä ei kannatettu. Esityksen mukaan valtuustoon.
25 Valtuustoaloite, vanhuksien ja invalidien asuintalojen pihojen auraus
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
26 Valtuustoaloite, kiinteistökartoitus
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
27 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.
28 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
29 Muut asiat
Ei päätösasioita.