Hyppää sisältöön

Vuosiyhteenveto ympäristöluvallisesta toiminnasta ja uudet ohjeet eläinsuojille

Ympäristölupavelvollisten tulee toimittaa vuosiyhteenveto ympäristölupamääräysten mukaisesti. Vuosiyhteenvedon viimeinen toimitusaika on ympäristöluvasta riippuen joko helmikuun tai huhtikuun loppuun mennessä.  

Ympäristönsuojelun sähköisessä valvonnassa käytetään YLVA -tietojärjestelmää. YLVA on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Asioinnilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaisille sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Ilmoitusvelvollinen ja rekisteröintivelvollinen asiakas voivat täyttää ja lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.

https://www.ymparisto.fi/ylva

 

Eläinsuojia koskevat uudet YLVA-ohjeet

Eläinsuojien vuosiraportointiohje toiminnanharjoittajille on nyt julkaistu ymparisto.fi-sivustolla. Ohessa linkit sekä yleiselle YLVA-ohjesivulle että suoraan ohjeeseen.

Yleinen ohjesivu:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asiointijarjestelma_YLVA/Toiminnanharjoittajien_sahkoinen_raportointi

Raportointiohje:
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE31B2398-A35E-44F7-B085-AE84D7253108%7D/154022