Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn 10. kokoukseensa maanantai-iltana.

Kaupunginhallitus käsitteli talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2020–2022. Vuoden 2020 talousarvioesityksen vuosikate on 4,48 milj. euroa ja tilikauden tulos 12 330 euroa ylijäämäinen. Hallitus ei tehnyt muutoksia talousarvioesitykseen ja esitti sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvioon kirjattiin, että yhteiskoulun väistötilaratkaisun aikatauluun palataan heti, kun rakennuksesta on saatavissa lisätietoa.

Kaupunginhallitus käsitteli Elinvoima- ja teknisen valiokunnan määrärahamuutoksen kaupungin vastuulle siirtyneeseen Terveyskeskus-kiinteistöön liittyen. Määrärahatarve aiheutuu Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän purkamisesta 1.7.2019 lukien. Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että teknisen valiokunnan menomäärärahoja lisätään 150 000 eurolla ja tulomäärärahoja 403 500 eurolla. Edelleen kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että investointimäärärahoihin lisätään terveysaseman hammashoitolan saneeraukseen 668 000 euroa ja välikaton 1. vaiheen kunnostukseen 130 000 euroa. Muutostöiden myötä hammashoito keskitetään Kankaanmäen terveysasemalle lukuun ottamatta Jokivarren koulun hammashoidon vastaanottoa.

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan rakennustarkastajan kokoaikaiselle ja vakinaiselle viralle 1.4.2020 lukien.

Hallitus esitti konsernitoimialan kehittämisohjelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan ulkoisiin menomäärärahoihin hyväksytään 240 400 euron lisäys ja ulkoisiin tulomäärärahoihin 140 000 euron lisäys. Menojen ylitykset koostuvat pääosin henkilöstö- ja vuokrakuluista.

Lopuksi hallitus päätti kaupunginhallituksen ja -valtuuston kevään kokousaikataulun.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!

 

Lisätietoja päätöksistä

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600