Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti, että kaupunki ryhtyy selvittämään koirapuiston sijoittamista raviradan läheisyyteen, Kotieläinpuiston eteläpuolelle.

- Alue raviradan läheisyydessä on rauhallisempi, kuin muut keskusta-alueelta ehdotetut paikat. Uskon, että koirapuisto voitaisiin rakentaa sinne ilman, että koirat häiritsevät asutusta tai että muu toiminta häiritsee koiria, sanoo elinvoima- ja teknisen valiokunnan puheenjohtaja Tapio Malmiharju.

Ehdotus uudesta paikasta tuli kokouspäivänä ja valiokunta halusi tutustua ehdotukseen tarkemmin. Alue on kaupungin omistamaa maata ja alueelle olisi mahdollista rakentaa koirapuisto ilman kaavamuutoksia. Tällä hetkellä alue on vuokrattuna.

- Alueella olisi tilaa sekä koirapuistolle, että parkkialueelle, Malmiharju jatkaa.

Samalla valiokunta päätti, ettei koirapuistoa tulla rakentamaan Ämmäntöyräälle eikä Peltolaan.

- Kaupunkilaiset ovat selkeästi ilmaisseet, että Ämmäntöyräs sijaitsee liian kaukana. Peltolassa taas ei valitettavasti ole tarpeeksi tilaa. Skeittipuisto vaatii ympärilleen oman suojavyöhykkeensä ja haluamme säilyttää alueella myös pelikenttäalueen, Malmiharju kertoo.

Koirapuiston suunnittelun historia

Koirapuiston rakentamista Orimattilaan on suunniteltu jo vuodesta 2009 lähtien, mutta sopivaa sijoituspaikkaa ei ole löydetty.

Vuonna 2017 koirapuiston sijaintipaikaksi päätettiin Olympiavoittajantien kulmaus Ämmäntöyräällä, mutta tuolloin määrärahoja puiston rakentamiseen ei ollut. Lisäksi kaupunki sai toiveita siitä, että koirapuisto tulisi sijoittaa lähemmäs keskustaa.

Koirapuiston rakentamiselle varattiin määräraha vuodelle 2019. Elinvoima- ja tekninen valiokunta päätti kesäkuun kokouksessaan, että puistolle selvitetään vaihtoehtoisia paikkoja. Sijaintipaikoista haluttiin kysyä mielipide myös kaupunkilaisilta.

Elokuussa elinvoima- ja tekninen valiokunta päätti, että koirapuisto sijoitetaan kyselyssä eniten ääniä saaneeseen Peltolaan. Yhtenä ehtona oli kuitenkin, että alueelle mahtuu edelleen myös pelikenttä.

Suunnitteluvaiheessa huomattiin, että mikäli koirapuisto sijoitetaan Peltolaan, pelikentästä joudutaan luopumaan. Näin ollen kaupunki ehdotti marraskuun elinvoima- ja teknisen valiokunnan kokouksessa, että koirapuisto sijoitetaan kuitenkin Ämmäntöyräälle. Valiokunta päätti yksimielisesti, että uuden sijaintipaikan etsintää jatketaan.

Kaupunki ryhtyy seuraavaksi selvittämään, millaisia vaihtoehtoja koirapuiston sijoittamiselle raviradan läheisyyteen on. Tälle vuodelle hankkeeseen varattuja määrärahoja ei ehditä käyttämään. Kaupunginhallitus ja valtuusto päättävät, varataanko koirapuistolle raha ensi vuodelle.

- Toteuttamisen tarvittava summa on noin 80 000 euroa. Lisäksi tuleville vuosille tulisi varata määräraha alueen ylläpitämiseen, Malmiharju sanoo.