Hyppää sisältöön

Koulu tulee koostumaan viidestä oppimisalueesta 

Yhteiskoulun uudisrakennuksen hankesuunnittelu on edennyt aikataulussaan. Koulun opettajat ja rehtorit ovat suunnitelleet syksyn aikana uusia tiloja yhdessä rakennuttamisen palveluihin erikoistuneen Boost Brothersin kanssa.

Suunnittelun tuloksena on syntynyt ns. pedagoginen visio, johon on kuvattu käyttäjien tarpeet ja toiveet. Visio toimii rakennesuunnittelun ohjenuorana.

- Kouluun lähdetään suunnittelemaan viittä erilaista oppimisaluetta. Alueet koostuvat luokista. Tilat ovat kuitenkin muunneltavia, ja ne voidaan yhdistää myös isommiksi oppimisympäristöiksi. Lisäksi alueiden sisällä voidaan hyödyntää yhteisiä tiloja, kertoo Boost Brothers Oy:n operatiivinen johtaja, tekniikan tohtori Matti Sivunen.

Toiveena on, että oppimisalueen sisällä oppimista ja yhteistyötä voidaan tukea tehokkaammin. Opettajien hahmottelemat alueet ovat luonnontieteet, kotitalous, kulttuuri, kädentaidot ja yleisopetus. Oppimisen tuki on tarkoitus järjestää pääsääntöisesti yleisopetuksen oppimisalueella joustavien opetusjärjestelyiden avulla. Uudisrakennus mahdollistaa jatkossakin erityisluokkamuotoisen opetuksen.

Lisäksi suunnittelussa nousi esiin kolme muuta toivetta.

- Tilojen tulee olla joustavia ja niiden tulee mahdollistaa erilaiset ryhmäkoot ja opetustyylit. Lisäksi teemme tilat, jotka voivat palvella kohde- ja sidosryhmiä myös kouluajan ulkopuolella, sanoo Sivunen.

- Lisäksi tilojen tulee olla terveet ja turvalliset kaikille käyttäjille.

Tuleva uudisrakennus mitoitetaan 530 oppilaalle. Ratkaisu mahdollistaisi 20 oppilaan ryhmäkoon, mutta ryhmiin voisi mahtua myös 24 oppilastakin.

Koulu rakennetaan muuntojoustavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että koulua voidaan tarvittaessa laajentaa isommaksi ja sisäpuolella tiloja voidaan muunnella eri oppilasmäärätarpeiden mukaan.

 

Kustannusarvio elää vielä

Pedagogisen vision perusteella uudelle yhteiskoululle on tehty tilaohjelma, mikä on luettelo tarvittavista tiloista, niiden käyttötarkoituksista ja pinta-aloista. Uuden yhteiskoulun kustannusarvio on laskettu tilaohjelman pohjalta.

Uuden koulun alustavat kokonaiskustannukset hanke- ja riskivarauksineen on 15 920 000 euroa. Erkko-lukion kuntoa selvitetään parhaillaan ja mikäli teknisen työn tilat katsotaan tarpeelliseksi siirtää Erkko-lukiosta uudisrakennukseen, se tulee lisäämään kustannuksia noin 1 630 000 euroa ja ruokasalin ja keittiön siirtäminen 1 890 000 euroa.

Tällä hetkellä uuden yhteiskoulun laskennalliset hankekustannukset ylittävät hankkeen kustannusarvion.

- Tässä vaiheessa hankkeessa on huomioitu kaikki käyttäjän ja tilaajan vaatimukset ja toiveet. Nyt ryhdymme miettimään, miltä osin pystymme toteuttamaan ne, toimitilajohtaja Jussi Törrönen sanoo.

 

Kustannuksia karsitaan jatkosuunnittelussa

Rakennuskustannuksia voi karsia vähentämällä koulun neliömäärää, joka tässä vaiheessa on nykymitoitusten mukaan melko väljä. Nyt hahmoteltuja tilaratkaisuja ryhdytään ensin tarkastelemaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa, jotta neliömäärää pystytään pienentämään viisaasti.

Toisena keinona on tarkastella hanke- ja laatutekijöitä, jotka myös vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Hanketekijät liittyvät hankkeen toteuttamistapaan ja laatutekijät esimerkiksi huonekorkeuteen, kalusteisiin ja av-tekniikkaan.

- Hankkeen tavoitteena on rakennuttaa uusi yhteiskoulu, joka palvelee opetuksen tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla tulevina vuosina, Törrönen sanoo.

- Meidän täytyy pystyä supistamaan uudisrakennuksen kustannuksia vaikuttamalla sekä neliömäärään että hanke- ja laatutekijöihin. Se, että huomioimme alussa kaikki toiveet, on osa normaalia suunnitteluprosessiamme. Vaikka joudumme karsimaan osan toiveista, saamme silti toteutettua monikäyttöiset ja joustavat tilat koulun kaikille käyttäjille, hän lupaa.

 

Kaksi vaihtoehtoa rakennusaikataululle

Suunnittelu jatkuu siten, että Boost Brothers, Tilapalvelu ja Sivistystoimi laativat kustannuksiltaan erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa hanke. Valtuusto päättää joulukuun kokouksessaan hankkeelle talousarvion suunnitteluvuosille varattavista investointikustannuksista ja toteutusaikataulusta vahvistaessaan vuoden 2020 talousarvion. Kaupunginhallitus päättää joulukuussa tai viimeistään alkuvuoden aikana hankesuunnitelmasta, eli hankkeen sisällöstä.

Yhteiskoulun toteutukselle on hahmoteltu kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä rakentaminen alkaisi ensi syksynä ja koulu valmistuisi kahden vuoden kuluttua kesällä 2022, toisessa rakentaminen alkaisi vuoden kuluttua kesällä 2021 ja koulu valmistuisi kevään 2023 aikana.

Rakentamisen aloittamisen siirtäminen vähentäisi kustannuksia ensi vuoden budjetista ja antaisi lisäaikaa suunnittelulle, mutta pidentäisi oppilaiden aikaa nykyisessä yhteiskoulussa tai väistötiloissa. Kokonaiskustannukset ovat arvioiden mukaan samaa luokkaa.

Hankalaksi aikataulusta päättämisen valtuustolle tekee se, että käynnissä olevan, nykyisen Yhteiskoulun sisäilmatutkimuksen tulokset valmistuvat vasta tammikuussa.