Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui kahdeksanteen kokoukseen maanantai-iltana.

Kaupunginhallitus käsitteli uudelleen ympäristövaliokunnan esitystä, että Orimattilan kaupunki hakee suomalaisten hiilineutraalien kuntien (HINKU) verkostoon. HINKU-kunnalta edellytetään alueellaan sitoutumista 80 %:n kasvihuonekaasupäästövähennykseen vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä HINKU-kunnalla on mm. oltava energiatehokkuussopimus, kunnan on seurattava kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja kaupungin tulee perustaa HINKU-työryhmä. Kaupunginhallitus kuuli tarkemmin verkostoon liittymisen hyödyistä ja vaikutuksista ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Orimattilan kaupunki hakee HINKU-verkostoon.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon lisätään palveluseteli yksityiseen päiväkotitoimintaan 1.8.2020 alkaen. Lakiesitys kokoaikaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä on edennyt Eduskuntaan. Tämä lisää elokuussa 2020 päiväkotipaikkojen kysyntää Orimattilassa. Toisaalta tuoreen väestöennusteen mukaan syntyvyys jatkaa laskuaan, jolloin päiväkotipaikkojen tarve vähenee jo lähivuosina. Näin ollen kaupungin omien uusien päiväkotien rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan hallitus katsoi palvelusetelin yhdeksi ratkaisuksi riittävien varhaiskasvatuspalveluiden turvaamiseen. Palvelusetelin hinnasta ja toimintaa ohjaavasta sääntökirjasta päätetään ensi kevään aikana.

Hallitus käsitteli kaupungin investointiohjelmaesityksen vuosille 2020–2024 sekä valiokuntien toiminnalliset tavoitteet. Valiokuntien talousarvioesitysten perusteella vuoden 2020 investointimenot ovat bruttona 18,9 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että Tuuliharjan (Hennan) maanostojen määräraha poistetaan vuodelta 2020 ja Villin teollisuusalueen katurakentamisen määrärahat aikaistetaan vuodella (vuodelle 2021 yht. 50 teur ja vuodelle 2022 yht. 500 teur).

Riitta Karjalainen esitti Ida Jokisen kannattamana, että Tuuliharjan maanostoihin varataan 1 milj. euron määräraha vuodelle 2020. Äänestyksen tuloksena kaupunginjohtajan muutettu esitys voitti äänin viisi (Avelin, Erola, Kaitaranta, Nieminen, Papinaho) neljä (Jokinen, Karjalainen, Koivunen, Ryynänen).

Venla Avelin esitti Jari Kaitarannan kannattamana, että yhteiskoulun rakentamisen määrärahaa aikaistetaan siten, että vuodelle 2020 varataan 910 teur määräraha ja vuosien 2022 – 2024 määrärahoja aikaistetaan vuodella. Äänestyksen tuloksena kaupunginjohtajan esitys voitti äänin kuusi (Jokinen, Karjalainen, Koivunen, Nieminen, Papinaho, Ryynänen) kaksi (Avelin, Kaitaranta). Ville Erola äänesti tyhjää.

Ville Erola esitti, että Länsi-Orimattilan alakoulun ja päiväkodin määrärahat vuosilta 2022 – 2023 poistetaan, Venla Avelin esitti, että Vuorenmäen koulun muutostöiden määräraha aikaistetaan vuodelle 2020 ja Jari Kaitaranta esitti, että vuoden 2020 Hennan katurakentamisen määräraha poistetaan. Esitykset raukesivat kannattamattomina.

Muilta osin investointiesitys hyväksyttiin talousarviokirjan mukana valtuustolle esitettäväksi. Talousarvion tavoiteosiin tehtiin pieniä tarkennuksia.

Hallitus käsitteli konsernitoimialan kehittämisohjelmaluonnoksen 2019–2021. Ohjelmaluonnos on laadittu tulosalueittain strategian toteuttamiseksi. Hallitus käsitteli ohjelmaa ja päätti antaa ohjelmaluonnoksen lausunnoille.

Kaupunginhallitus on päättänyt konsulttipalveluiden puitesopimuksesta katu- ja rakennussuunnitelmien ja rakennuttamispalveluiden sekä muiden yhdyskuntatekniikan palveluiden osalta. Puitesopimukset on tehty vuosille 2017-2018 kahdella optiovuodella. Hallitus päätti, että puitesopimuksen optio käytetään myös vuodelle 2020.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle nuorisopalvelujen talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitetason ja mittarin muuttamista. Uudeksi arviointitavaksi ehdotettiin sitä, että tunnistamisraportti on tehty ja Koulutuskeskus Salpaus on sen hyväksynyt. Tavoitetasoksi haluttiin asettaa, että jokaisen nuoren on mahdollista halutessaan saada osaamistodistus kahden pintakäsittelypuolen tutkinnon osalta. Mittariksi oli asetettu tunnistettujen opintojaksojen tai viikkojen määrä, mutta mittari osoittautui epärealistiseksi, sillä pajalla olleet nuoret eivät ole jatkaneet juuri pintakäsittelypuolen tutkintoihin.

Valtuustoaloite veteraaniperintöä koskevien kirjoitusten kokoamisesta päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!

Lisätietoja päätöksistä

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600