Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen toteutukselle hahmoteltu 4 vaihtoehtoista skenaariota

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvitystä on täydennetty varhaiskasvatuksen osalta. Kesällä tehtyä sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvitystä jouduttiin täydentämään jo nyt, sillä alueemme lapsimäärä tulee laskemaan arvioitua voimakkaan lähivuosina. Tiukentuneessa taloustilanteessa palveluverkkoa on supistettava samassa suhteessa lapsimäärän kanssa ja kaikkia kaupungin investointeja on harkittava tarkkaan.

Samaan aikaan hallitusohjelman ensi syksyn muutokset kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä tulee lisäämään paikkatarvetta. Muutos tasaa lapsimäärän laskua arviolta kuitenkin vain parin vuoden ajan.

- Kunnalliseen varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ei tule isoja muutoksia vielä ensi vuoden aikana, eikä todennäköisesti vielä ennen vuotta 2022, sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja Timo Ahvo arvioi

- Kuitenkin meillä pitäisi jo ensi vuoden alussa olla tieto siitä, mihin suuntaan ja miten toimintaamme tullaan kehittämään. Tässä tarkastelussa on oleellista huomioida paikkatarpeen lisäksi kiinteistöjen kunto.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tilasi rakennusalan konsulttitoimisto Boost Brothersilta selvityksen varhaiskasvatuksen käytöstä olevista kiinteistöistä. Selvityksessä on arvioitu kunkin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet seuraavan 10 vuoden aikana.

Konsulttitoimisto on tehnyt neljä erilaista vaihtoehtoa varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen toteuttamisesta Orimattilassa tulevaisuudessa. Selvitys on tausta-aineistoa valtuustolle ja tulee olemaan osa päätöksentekoon vietävää sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvitystä. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää oman näkemyksensä vaihtoehdosta tai vaihtoehdoista, jotka se katsoo tarkoituksenmukaisimmiksi.

Selvityksen avulla valtuutetut pystyvät arvioimaan eri vaihtoehtoja, niiden kustannuksia ja vaikutuksia. Valtuusto saa käyttöönsä myös varhaiskasvatuksen johtoryhmän tekemät arviot eri vaihtoehtojen henkilöstövaikutuksista, lapsivaikutuksista ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksista. Orimattilan kaupungin henkilöstön yhteistoimintaelimessä käsitellään selvitystä ja sen mahdollisia vaikutuksia henkilöstöön marraskuun aikana.

- Vaihtoehto, jonka valtuusto valitsee, ohjaa varhaiskasvatuksen kehittämistä ja laajuutta, Ahvo sanoo.

 

Asukkaita pyydetään kommentoimaan

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta käsittelee selvityksen eri vaihtoehtoja marraskuun kokouksessaan. Samalla valiokunta tekee uuden esityksen toimialan koko palveluverkkoselvityksestä, jonka jälkeen kaupunginhallitus ottaa kantaa selvitykseen.  Valtuuston päätöksentekoon toimialan selvitys tulee joulukuussa. Valtuuston päätöksen jälkeen ryhdytään valmistelemaan selvityksen toimenpiteitä, jotka ulottuvat useiden vuosien ajanjaksolle. Tässä vaiheessa ei tehdä varhaiskasvatuspalvelujen yksiköitä, henkilöstöä tai investointeja koskevia päätöksiä, vaan ne jäävät jatkovalmisteluun.

Valtuusto käsittelee joulukuun kokouksessaan myös varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Konsultin tekemässä selvityksessä ei ole huomioitu mahdollisesti käyttöön otettavan palvelusetelin vaikutusta kaupungin omaan palveluverkkoon. Tällä hetkellä Orimattilassa on neljä yksityistä päiväkotia ja selvityksessä on oletettu niiden jatkavan toimintaansa.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta linjasi kevään kokouksessaan, että yksityisen osuutta kasvatetaan nykyisestä 18 %:sta 20 %:iin.

- Nykyisessä taloustilanteessa yhtenä vaihtoehtona on myös yksityisen osuuden kasvattaminen entisestään, Ahvo pohtii.

- Valtuuston tehtävänä on linjata kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuudet tulevaisuudessa.

Vanhemmilta ja henkilökunnalta pyydetään kommentteja vaihtoehdoista keskiviikkoon 13.11. mennessä. Kommentteja voi lähettää sähköpostitse  Lisäksi palveluverkkoselvityksestä järjestetään yleisötilaisuus kaupungintalolla tiistaina 12.11. klo 18, jossa vaihtoehdoista pääsee kysymään ja niitä pääsee kommentoimaan. 

- Kun valtuusto on valinnut toteutettavan vaihtoehdon, lähdemme yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelemaan sen toteuttamista. Periaatteemme on, että viemme muutokset läpi hyvää henkilöstöpolitiikkaan noudattaen, Ahvo sanoo.

 

ESITETYT VAIHTOEHDOT

Tehdyssä selvityksessä on tarkasteltu varhaiskasvatuksen nykyisiä tiloja ja tulevia tilatarpeita. Selvityksessä on nostettu esiin eri vaihtoehtoja, joita on tarkasteltu tehdyn kiinteistökierroksen ja Orimattilan Tilapalvelun kiinteistötietojen pohjalta. Selvityksessä esitetyissä vaihtoehdoissa on laskettu kiinteistöjen kunnostus- ja peruskorjaustarpeita sekä uudisrakentamisen kustannuksia.

Eri vaihtoehtoja on arvioitu kustannuslaskennallisesti ja toiminnallisesti. Selvityksessä ei oteta kantaa mikä toiminto siirtyy eri vaihtoehdoissa mihinkin, vaan keskitytään tilatarpeiden ratkaisuun suhteessa ennustettuun lapsimäärään. Toimintojen kohdentuminen eri tiloihin ratkaistaan, kun tilatarpeissa on valittu haluttu kehittämisen suunta.

Vanhojen kiinteistöjen korjaus, Länsi-Orimattilan päiväkoti vuokrataan ensin Hennasta (selvityksessä vaihtoehto 0)

Kustannusarvio: 9,3 M€

Kunnalliset yksiköt: 13

Vaihtoehdossa korjataan ja ylläpidetään nykyisiä tiloja ja myös pieniä yksiköitä säilytetään. Uutena vuorataan tila Länsi-Orimattilan päiväkodille Hennaan mahdollisesti rakennettavasta kerrostalosta, kunnes kaupungin oma varhaiskasvatusyksikkö valmistuu Hennaan arviolta vuonna 2025. Vaihtoehto sisältää teknisestä näkökulmasta riskejä, koska korjattavat rakennukset eivät vastaa nykyaikaisia ratkaisuja. Ratkaisu on myös toiminnallisesti haastava, sillä korjattavat rakennukset eivät vastaa kaikilta osin pedagogisia tarpeita.

 • Luhtikylän koulun esiopetus siirtyy väistötiloihin ja Hennaan arviolta vuonna 2025 valmistuvaan kouluun.
 • Tähtelän ryhmäperhepäivähoito siirtyy Hennasta vuokrattavaan päiväkotiin.
 • Vekkulan ryhmäperhepäivähoito siirtyy Vuorenmäen koulun tiloihin.
 • Länsi-Orimattilan päiväkoti arviolta 2025

Vanhojen korjaus, uusi laajennusosa Peltolaan, luovutaan pienistä yksiköistä (vaihtoehto I)

Kustannusarvio: 7,9 M€

Kunnalliset yksiköt: 10

Vaihtoehdossa korjataan ja ylläpidetään nykyisiä tiloja ja luovutaan pienistä yksiköistä. Vaihtoehto on halvin, mutta se sisältää teknisestä näkökulmasta eniten riskejä, koska korjattavat rakennukset eivät vastaa nykyaikaisia ratkaisuja. Ratkaisu on myös toiminnallisesti haastava, sillä korjattavat rakennukset eivät vastaa kaikilta osin pedagogisia tarpeita.

 • Luhtikylän koulun esiopetus siirtyy väistötiloihin ja Hennaan arviolta vuonna 2025 valmistuvaan kouluun.
 • Tähtelän ryhmäperhepäivähoito siirtyy Hennaan arviolta vuonna 2025 valmistuvaan päiväkotiin.
 • Peltolan vanha osa puretaan ja tilalle rakennetaan laajennusosa.
 • Vekkulan ryhmäperhepäivähoito siirtyy Vuorenmäen koulun tiloihin.
 • Luovutaan Kimpasta, Lilliputista ja Kirvuntie 6B:n varahoitotiloista.

Uudet laajennusosat Myllylään ja Peltolaan, luovutaan pienistä yksiköistä (vaihtoehto 2A)

Kustannusarvio: 10,5 M€

Kunnalliset yksiköt: 10

Tässä vaihtoehdossa hyödynnetään toiminnallisesti nykyaikaisesti tilat ja lisäksi rakennetaan pedagogisesti monipuolisesti sovellettavia tiloja. Vaihtoehdossa luovutaan pienistä yksiköistä. Tämä vaihtoehto sisältää teknisesti vähemmän riskejä kuin aiemmat, koska vanhoja tiloja korvataan uudisrakennuksilla.

 • Luhtikylän koulun esiopetus siirtyy väistötiloihin ja Hennaan arviolta vuonna 2025 valmistuvaan kouluun.
 • Tähtelän ryhmäperhepäivähoito siirtyy Hennaan arviolta vuonna 2025 valmistuvaan päiväkotiin.
 • Peltolan ja Myllylän vanhat osat puretaan ja tilalle rakennetaan laajennusosat.
 • Vekkulan ryhmäperhepäivähoito siirtyy Vuorenmäen koulun tiloihin.
 • Luovutaan Kimpasta, Lilliputista ja Kirvuntie 6B:n varahoitotiloista.

Kaksi uutta päiväkotia (vaihtoehto 2B)

Kustannusarvio: 12,1 M€

Kunnalliset yksiköt: 10

Tässä vaihtoehdossa rakennetaan uusia yksiköitä ja luovutaan pienistä yksiköistä. Teknisesti vaihtoehto sisältää vähiten riskejä, mutta vaatii suurimmat investoinnit. Toiminnan pedagogisen järjestämisen kannalta vaihtoehto on monipuolisin.

 • Luhtikylän koulun esiopetus siirtyy väistötiloihin ja Hennaan arviolta vuonna 2025 valmistuvaan kouluun.
 • Tähtelän ryhmäperhepäivähoito siirtyy Hennaan arviolta vuonna 2025 valmistuvaan päiväkotiin.
 • Peltolan ja Myllylän päiväkodista luovutaan ja keskustaan rakennetaan kaksi uutta päiväkotia.
 • Vekkulan ryhmäperhepäivähoito siirtyy Vuorenmäen koulun tiloihin.
 • Luovutaan Kimpasta, Lilliputista ja Kirvuntie 6B:n varahoitotiloista.