Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn seitsemänteen kokoukseen maanantai-iltana.

Kaupunginhallitus käsitteli ympäristövaliokunnan esitystä Orimattilan kaupungin hakemisesta suomalaisten hiilineutraalien kuntien (HINKU) verkostoon. HINKU-kunnalta edellytetään alueellaan sitoutumista 80 %:n kasvihuonekaasupäästövähennykseen vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä HINKU-kunnalla on mm. oltava energiatehokkuussopimus, kunnan on seurattava kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja kaupungin tulee perustaa HINKU-työryhmä. Kaupunginhallitus halusi lisäselvityksen asiasta ja päätti siirtää käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Hallitus sai käsiteltäväkseen pyytämänsä Rastivarsojen tekemän selvityksen hyödyistä, joita kaupunki saisi tukiessaan Asikkalan Vesivehmaalla mahdollisesti järjestettävän Jukolan viestin kulujen kattamista. Hyöty olisi erityisesti näkyvyyttä ja markkinointimahdollisuuksia. Uudessa tarkennetussa ehdotuksessa tukisummaksi ehdotettiin 50 000 euron sijaan 40 000 euroa kolmelle vuodelle jaettuna tai 30 000 euroa kahdelle vuodelle jaettuna. Hallitus päätti, että Orimattilan kaupunki sitoutuu tukemaan Jukolan viestin kuluja 30 000 euron rahoituksella kahdelle vuodelle jaoteltuna, vuosina 2021 ja 2022.

Hallitus sai tiedoksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tekemän maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asemaverkon tarkastelun. Lausunnolle lähetetyssä esityksessä ei Orimattilaan kohdistu suoranaisia palveluiden heikentämisiä. Merkittävimmät muutokset ovat terveyskioskin siirtäminen terveysasemalle ja ei-lakisääteisen, avoimen päivätoiminnan lakkauttaminen vuoden loppuun. Esityksen mukaan Orimattilassa on jatkossakin laajan tason terveysasema.

Hallitus merkitsi lausuntoonsa, että on keskeistä, että Orimattilan kaupungissa on jatkossakin oikea-aikaset ja nykypäiväiset palvelut riittävän lähellä ja kaupunki nähdään kehittyvänä. Lisäksi kaupunginhallitus korosti, että palveluverkon yhteydessä on syytä ottaa huomioon maakunnan reuna-alueiden palveluiden saatavuus. Palveluverkkoa ei tule tarkastella ainoastaan järjestelmälähtöisesti, vaan myös maakunnan reuna-alueiden yhdenvertaisuuden ja palveluiden saatavuuden näkökulmasta. Tähän antaa hyvän mahdollisuuden digitaalisuus ja liikkuvat palvelut. Kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun jälkeen lausuntoon liitettiin edelleen kannanotot siitä, että Artjärven neuvolatoiminnan ja terveyskioskin lakkauttamiseen ei ole esitetty riittäviä taloudellisia ja toiminnallisia perusteita. Lisäksi kaupunginhallitus muistuttaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää siitä, että asian käsittelyssä on huomioitava hallintolain vaikutusmahdollisuuksien varaamista koskevat määräykset.

Hallitus antoi lausunnon Päijät-Hämeen liiton vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2020 talousarviosta. Nyt valmistellussa talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuus kasvaa 5 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Kaupunginhallitus totesi lausuntona, että koska kustannusten nousu on selkeästi korkeammalla tasolla kuin kaupungin omassa toiminnassa on mahdollista toteuttaa, menojen kasvua tulisi sopeuttaa koko suunnittelukauden osalta.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Orimattilan kaupungin tuloveroprosentti säilyy ennallaan, eli on myös tulevana vuonna 20,75 prosenttia. Hallitus esitti, että myös kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Valtuusto päättää veroprosentit marraskuun kokouksessaan. Keskustelun aikana Venla Avelin teki esityksen sekä tuloveroprosentin että kiinteistöveron korottamisesta, mutta esitystä ei kannatettu.

Kaupunginhallitus päätti myöntää Orimattilan toimintakeskus Laukkalinnalle vapautuksen Jymylinnan vuokranmaksusta. Toimintakeskus järjestää 12.–15.12.2019 yhteistyössä Finlandia-kirjan kanssa ilmaisten kirjojen jakotilaisuuden.

Hallitus ei myöntänyt vuokravapautusta Orimattilan Samoilijoille Jymylinnan vuokrasta 30.11.2019, jolloin yhdistys järjestää Jymylinnassa joulumarkkinat. Vuokravapautusta ei myönnetty, sillä tapahtuma on myyjille maksullinen.

Hallitus sai Orimattilan teatterin anomuksen Jymylinnan vuokraamisesta yhdistyksen käyttöön talvikauden esityksiä sekä teatterin puvustoa varten. Hallitus lähetti asian tilapalvelun ja kulttuuritoimen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Pertti Laaksonen teki hallitusaloitteen orimattilalaisten omaishoidettavien hoitopaikkojen riittävyyteen liittyen. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omaishoidontuesta saadun tiedon mukaan Orimattilassa on ollut tarjolla riittävästi sekä lomapaikkoja että kotihoidon lomitusta tarjoavia palveluntuottajia. Hallitus antoi aloitteen johdosta tehdyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Orimattilan perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen vuoden orimattilalaisen valintakriteerien määrittämisestä. Lisäksi aloitteessa esitetään sähköistä äänestämistä. Kaupunginhallitus hyväksyi ja antoi valtuustolle tiedoksi vastauksen, jossa todettiin, että valintaa on hyvä kehittää osallistavampaan suuntaan. Yhtenä ratkaisuna on ehdotusten ottaminen valittavasta henkilöstä ja valintamenettelyn kehittämistä siten, että kaupungin nimeämän kahden edustajan lisäksi raadissa olisi yrittäjien edustaja sekä edellisen vuoden kaupunkilainen. Koska kyse ei kuitenkaan ole vuoden suosituimmasta orimattilalaisesta, äänestysmenettelyä ei katsota perustelluksi. Valinnalla on pyritty palkitsemaan orimattilalaisten hyväksi tehtyä työtä tai Orimattilan tunnetuksi tekemistä.

Ylimääräisenä asiana kaupunginhallitus käsitteli määrärahaesityksen tekemistä Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkaiden hankkimiseksi Askolan kunnalta. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Orimattilan kau­pun­ki ostaa Askolan kunnalta 450 kpl Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita hintaan 1351 € / osake ja kaupunginvaltuusto hy­väk­syy osakkeiden ostoa varten 607 950 euron määrärahan.

Kooste kaikkiin hallituksen päätöksiin https://www.orimattila.fi/info/ajankohtaista/tiedotteet/1282-kaupunginhallitus-28-10-2019. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!

Lisätietoja päätöksistä

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600