Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn kuudenteen kokoukseen maanantai-iltana.

Kaupunginhallitus sai tiedoksi Koulutuskeskus Salpauksen talousarvion vuodelle 2020 ja toiminnan tavoitteet. Koulutuskeskuksen tulevan vuoden toiminnan visio on ”Salpaus – enemmän kuin koulu – opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka”. Salpauksen kulut ovat uudessa talousarviossa 54,4 ja poistot 7,2 M€. Satunnaisten tuottojen ansiosta tilikauden tulos on 98 000 euroa ylijäämäinen. Huhtikuun lopussa Salpauksessa oli 483 orimattilalaista opiskelijaa. Hallituksella ei ollut huomautettavaa Salpauksen vuoden 2020 talousarvioon tai tavoitteisiin.

Kaupunginhallitus päätti siirtää varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönoton käsiteltäväksi talousarvion käsittelyn yhteydessä. Palveluseteliä on pidetty yhtenä ratkaisuna turvata riittävät ja monimuotoiset varhaiskasvatuspalvelut alueella. Varhaiskasvatuspaikkojen tarve tulee nousemaan ensi syksynä, kun hallitusohjelman muutokset subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ja pienemmästä ryhmäkoosta astuvat voimaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioesitykseen sisältyviä hankkeita eri toimialoilta. Näihin hankkeisiin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Hallitus hyväksyi konsernitoimialan hankkeista aluejohtokunnan hankerahoituksen käyttämisen liikuntapuistoon, kuntien yhteiset digitalisaatiohankkeet tiedolla johtamisen kehittäminen sekä sähköinen asiointi ja palvelunhallinta. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalta hyväksyttiin Etsi mut -etsivänuorisotyön, työpaja job.Olan, positiivisen diskriminaation edistämisen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon, kerhotoiminnan, liikkuva opiskelu -hanke sekä ympäristönsuojelun toimintojen digitalisointiin liittyvä hanke.

Jatkovalmistelua ja kustannusarviota jäi odottamaan työllisyyden hoitoon liittyvä kuntakokeiluhanke sekä hanke kaupungin digitaalisen palvelualustan toteuttamisesta.

Kaupunginhallitus päätti asettaa Virenojan asemakaavaehdotuksen nähtäville. Kaupunki on hankkinut maata Virenojan kylästä Virenojan koulun etäpuolelta. Alueelle suunnitellaan uutta pientaloaluetta, johon tulisi kaavaehdotuksen mukaan 19 omakotitonttia.

Kaupunginhallitus hyväksyi maankäyttöinsinöörin nimekkeen muuttamisen maankäyttöpäälliköksi. Uuden nimikkeen katsotan kuvaavan paremmin viran asemaa maankäytön yksikössä. Maankäyttöpäällikkö vastaa mm. kaupungin maaomaisuuden myynnistä ja hankinnasta, maankäyttösopimuksista ja toimii kartoittajien esimiehenä.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020-2023. ELY:n suunnitelmassa ei ole esitetty Orimattilaan ollenkaan hankkeita. Hallitus esitti, että suunnitelmassa otettaisiin huomioon Artjärventien-Pakaantien-Erkontien risteyksen kiertoliittymä, Maantien 140 parantaminen Huhdanojantien liittymän kohdalla, Sepänojantien parantaminen ja päällystäminen, kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Luhtikylän tien varressa välillä Porvoonjoki-Uimarannantie sekä Artjärventien varressa välillä Käkelänraitti-Vehkaojantie. Kaupunginhallitus lisäsi teknisen- ja elinvoimavaliokunnan lausuntoehdotukseen esityksen, että hyväksytyn liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä edistettäisiin.

Kaupunginhallitus sai tiedoksi ensi vuoden talousarvioesitykset. Vuoden 2020 tulos on toimielinten esitysten perusteella noin 3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kooste kaikkiin hallituksen päätöksiin https://www.orimattila.fi/info/ajankohtaista/tiedotteet/1264-kaupunginhallituksen-kokous-14-10-2019 Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!

Lisätietoja päätöksistä

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600