Hyppää sisältöön

Elinvoima- ja tekninen valiokunta kokoontui tiistaina. Kokouksessa käsiteltiin mm. kaavamuutoksia ja Elinvoima- ja teknisen toimialan talousarvioesitystä vuodelle 2020.

Valiokunta päätti hyväksyä Prisman asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville asetettavaksi. Hämeenmaan Kiinteistöt Oy on tehnyt kaavamuutoshakemuksen S-marketin laajentamiseksi Prismaksi. Kaavasta on laadittu kolme erilaista luonnosta, jotka asetetaan nähtäville ja kommentoitavaksi 17.10.-15.11.

Lisäksi valiokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaisi nähtäville Virenojan koulun eteläpuolelta hankitun alueen asemakaavaehdotuksen. Alueelle on kaavoitettu pientalotontteja, lähivirkistysalueita, katualueita sekä erityisalueita.

Valiokunta käsitteli hallituksen toivomia elinvoima- ja teknisen toimialan karsinta- ja muutosesityksiä vuodelle 2020. Jotta investointeja saadaan karsittua, hankkeita joudutaan lykkäämään. Myös käyttötalouden menoja on jouduttu karsimaan n. 2,28 milj. euroa. Käyttötalouden karsintojen merkittävin vaikutus on Vanhan yhteiskoulun ja uimahallin purkujen siirtäminen vuodelta 2020 vuodelle 2021. Näiden yhteisvaikutus oli 2,2 milj. euroa. Muut käyttötalouden karsinnat kohdistuivat pääasiassa henkilöstölisäystarpeisiin. Karsittavaksi esitettiin mm. kaava-avustajan sekä talonrakennuksen valvojan sekä osaa toimistosihteerin palkkakuluista.

Uudet aikataulut

Talonrakennuksen investoinnit:

 • Uuden yhteiskoulun valmistuminen 8/2023, hanke siirtyy vuodella
 • Myllylän koulun remontin valmistuminen 8/2021, hanke siirtyy vuodella
 • Peltolan päiväkodin vanhan osan peruskorjaus sekä päiväkotitilojen rakentaminen Vuorenmäen koululle 2021, siirtyvät vuodella
 • Länsi-Orimattilan alakoulun rakentaminen 2022-2023, hanke siirtyy vuodella
 • Uuden paloaseman käyttöönotto 9/2021, hanke siirtyy puolella vuodella
 • Uimahallin rakentamisen urakan aloitusta on aikaistettu hieman, mutta urakka valmistuu lähes alkuperäisessä aikataulussa. Rakennuksen käyttöönotto 1/2022.

Infrarakentamisen investoinnit:

 • Hennan katurakentamisessa keskustaan rakennettavien katujen määrää on supistettu, jonka perusteella määrärahoja on karsittu.
 • Katujen peruskorjauksista vähennettiin 650 000, mikä perustui Niementien peruskorjauksen siirtämiseen vuodelle 2022. Opintien peruskorjaus on siirretty vuodelta 2021 vuoteen 2022.
 • Siltojen korjauksiin on lisätty Artjärven Kirkkotien silta, jonka toteutus olisi vuonna 2022.

Uusia investointiesityksiä vuodelle 2020 hyväksyttiin valiokunnassa 8.10. seuraavasti:

 • Henna-Tuuliharjan teollisuusalueen rakennettavuusselvityksen laadintaan esitettiin 100 000 euroa.
 • Arolan alueen katurakentamisesta vähennettiin 150 000 euroa, uusi esitys 850 000 euroa.
 • Helsingintien ja Kankaanmäentien liikennejärjestelyihin lisättiin 300 000 euroa, uusi esitys 1,150 milj. euroa.
 • Pennalan logistiikka-alueen esirakentamiseen 1,5 milj. euroa.

Karsintaesitys menee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupungin maankäyttöinsinööriksi valittiin Ossi Hosiaisluoma. Samalla esitettiin, että maankäyttöinsinöörin nimike muutettaisiin maankäyttöpäälliköksi.

Valiokunnan pöytäkirja on julkaistu tänään ja löydät sen http://orimattila.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191863