Hyppää sisältöön

Ulkoluokkailu uudelle tasolle

Jymylinnanmäellä vilisee erivärisiä ulkoiluasuja. Peruskoulujen hyvinvointivastaavina toimivat opettajat ovat oppimassa, miten metsää voisi hyödyntää entistä monipuolisemmin oppimiseen, liikkumiseen ja elämyksiin.

Koulutuksessa opitaan mm. erilaisia ryhmää osallistavia ja läsnäoloa tukevia tehtäviä ja leikkejä. Erityisesti kiinnitetään huomiota ulkoluokkailun hyvinvointivaikutuksiin.

- Ulkona oppimisella on vaikutus sekä opettajaan, oppilaisiin että koko ryhmään.  Metsässä toimiminen vähentää stressiä ja tehostaa palautumista, koulujen hyvinvointikoordinaattori Miia Heino-Mäkinen kertoo.

- On huomattu, että ulkoluokkaillessa sosiaaliset suhteet syntyvät luonnostaan ja oppilaat ryhmäytyvät helpommin. Ulkona oppiminen on kokonaisvaltaista – mukana on tunteet ja aistit, ja näin lasten erilaiset vahvuudet pääsevät paremmin esille.


Enemmän pihalla

Orimattilan kouluissa on tavoitteena, että tulevaisuudessa koululaiset ulkoluokkailisivat enemmän.

Orimattilan peruskoulut olivat vuodet 2016 –2019 mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Sen tulokset olivat niin positiivisia, että hyvinvointityötä päätettiin jatkaa.

- Liikkuva koulu -hankkeen myötä opetuskulttuurimme ja koulupäiviemme rakenne muuttui liikkumista ja osallistumista suosivammaksi, Heino-Mäkinen kertoo.

Uutta hyvinvointiyötä jatketaan hyväksi todettujen käytäntöjen pohjalta.

- Keskitymme erityisesti koulupäivän rakenteen kehittämiseen. Tavoitteenamme on liikkumisen tukeminen koulupäivän aikana, Heinonen-Mäkinen sanoo.

Omat hyvinvointivastaavat

Nyt tehtävä hyvinvointityö pohjautuu Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, jossa kaupungin tavoitteeksi on asetettu hyvinvoinnin edistäminen sekä terveellisten elintapojen vahvistaminen ja niihin kannustaminen. Meneillään ei ole enää erillinen hanke, vaan hyvinvointityö on tullut osaksi koulutyötä.

Jokaiselle koululle on nimetty oma hyvinvointivastaavana toimiva opettaja, joka kehittää hyvinvointityötä ja sen mahdollisuuksia omalla koululla.

- Hyvinvointivastaavat valitsivat kolme painopistealuetta toiminnalle – psyykkinen hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi ja toiminnalliset menetelmät, Heino-Mäkinen kertoo.

- Vastaavat jakaantuvat työryhmiin, joista jokainen työstää ja testaa yhtä teemaa tulevan vuoden aikana. Ryhmät jakavat vinkkinsä ja järjestävät teemaan liittyvää koulutusta muille. Näin hyvät käytännöt leviävät tehokkaasti, Heino-Mäkinen iloitsee.