Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin laatimaan Porvoonjoki-kyselyyn saatiin viikon aikana 64 vastausta.

- Vastaajista yli 75 % asui Orimattilassa, mutta mukaan mahtui myös harrastuksen kautta Orimattilaan tutustuneita ja Orimattilassa töissä kävijöitä, kertoo ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen.

Jatkossa kyselyn vastauksia hyödynnetään Orimattilan kaupungin virkistyskäytön edistämishankkeissa.

- Porvoonjoen neuvottelukunta voi huomioida vastauksia Porvoonjoen toimenpideohjelman toteuttamisessa ja alueelliselle vesienhoidon yhteistyöryhmälle vastaukset antavat suunnittelupohjaa alueen virkistyskäytön ja luonnonsuojelun tarpeen arviointiin ja edistämiseen, Liukkonen-Hämäläinen kertoo.

Vastausten perusteella Tönnön valtakunnallisesti arvokas maisema-alue koettiin kauneimmaksi osaksi Porvoonjokea. Hyvänä kakkosena tuli Virenojan Myllynkulman alue.

- Vastaajat olivat tutustuneet yllättävän monipuolisesti Porvoonjoen kala- ja lintukantaan. Omakohtaista kokemusta vastaajilla oli Porvoonjoen kalalajeista särkeen, haukeen, ahveneen ja istutettuun kirjoloheen. Orimattilassa pesivistä lintulajeista eniten oli bongattu heinäsorsaa, telkkää ja koskikaraa. Vastaajien mukaan Porvoonjoella saukon näkeminen on yleisempää kuin hirven, Liukkonen-Hämäläinen luettelee.

Viimeisten kahden vuoden aikana vastaajat olivat virkistäytyneet Porvoonjoella monipuolisesti. Porvoonjoen maisema-arvot ja linnusto tulivat korostuneesti esille valokuvauksen ollessa selvä suosikki.

- Hyvinä kakkosina tulivat retkeilyt Porvoonjoen varren luontopoluilla Tönnössä ja Lintulassa. Kolmanneksi suosituin Porvoonjoen virkistyskäyttö oli kalastus. Eniten kiinnitti huomiota se, että vain kolme vastaajaa oli uskaltanut uida Porvoonjoessa.

Kysyttäessä Porvoonjoen sivujokien kunnostamistarpeesta vastaus oli hyvin selkeä: Palojoki oli tärkein.