Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn ensimmäisen kerran maanantaina 12.8. Kokous kesti lähes neljä tuntia ja asioista käytiin vilkasta keskustelua.

Hallitus sai ensimmäisenä käsiteltäväkseen sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkkoselvityksen. Selvityksessä otetaan kantaa varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämiseen ja laajuuteen tulevaisuudessa.

Palveluverkkoselvitys päätettiin palauttaa valmisteluun, sillä kesäkuussa julkaistun hallitusohjelman mukaan hallitus haluaa palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaikille lapsille täysipäiväisenä ja pienentää varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. Nämä muutokset vaikuttavat varhaiskasvatuksen palveluverkon laajuuteen.

Hallitus sai tiedoksi Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018. Arviointikertomuksessa todettiin, että toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet on saavutettu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän toiminta päättyi 30.6.2019. Näin terveyskeskus-kiinteistön hallinnointi on siirtynyt kokonaan Orimattilan kaupungin vastuulle Myrskylän ja Pukkilan kuntien kanssa olleen kuntayhtymän purkautuessa. Yhtymän viimeinen tilinpäätös ajalta 1.1.–30.6.2019 tulee jäsenkuntien käsittelyyn syksyllä.

Hallitus käsitteli kaupungin elintarvikehankintoja ja päätti, että kaupunki liittyy Hansel Oy:n elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden puitesopimukseen 2020–2024. Kaupunki on ollut puitesopimuksessa mukana vuodesta 2017 lähtien. Sen etuna ovat mm. hintasäästö, tehokas jakeluverkosto ja saatavuusvarmuus.

Puitesopimus ei velvoita käyttämään vain tiettyjä tuotteita, vaan ostaja päättää sen sisällä itse ostoistaan. Orimattilan ateriapalvelun tavoitteena on jatkuvasti nostaa elintarvikeostojen kotimaisuusastetta. Esimerkiksi lihat ja lihatuotteet ovat lähes täysin kotimaisia, mutta esimerkiksi kotimaista riisiä ei ole tarjolla ollenkaan eikä talvella ole aina tarjolla kotimaisia vihanneksia. Puitesopimuksen sisällä voidaan siirtyä myös luomutuotteisiin, mikäli määrärahat mahdollistavat sen. Lisäksi sopimukseen tullaan kirjaamaan, että kaupunki voi käyttää paikallisia tuotteita esimerkiksi kausituotteina, monipuolistamaan leipätarjontaa ja lähiruokapäivinä.

Orimattilan kaupungin tekninen toimiala pyysi tarjouksia Hennan aseman liityntäliikenteen hoitamisesta 1.8.2019–31.5.2020. Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyä ylimääräisenä maanantaina 19.8. pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.

Kaupunginhallitus esittää Seppo Venesjärvelle eron myöntämistä kaikista kunnallisista luottamustehtävistään. Orimattilan Perussuomalaisten Venesjärvi on ollut kaupunginvaltuutettu, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutetuksi nousee 1. varasijalta Jani Markkanen. Kaupunginvaltuusto valitsee 23.9.2019 jäsenet sekä ympäristövaliokuntaan että tarkastuslautakuntaan Venesjärveltä vapautuviin paikkoihin.

Orimattilan kaupungin tilapalvelu on kilpailuttanut kiinteistötoimen analytiikka- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimuksen. Hankinta tehdään 1+3-vuotisena ja se sisältää mm. rakennusprojektien projektijohdon, rakennuttamisen ja valvonnan. Tilapalvelu tarvitsee lisäresursseja tulevien vuosien isojen investointien rakennuttamiseksi.

Hallitus valitsi kolme puitetoimittajaa, jotka asetettiin hankinnan arviointikriteerien perusteella etusijajärjestykseen. Toimittajiksi valittiin

  1. Boost Brothers sekä WSP Oy
  2. Sweco PM Oy

Tilaukset tehdään lähtökohtaisesti ensimmäiseltä. Mikäli ensimmäisellä ei ole vapaita resursseja, on tilaajalla oikeus tilata etusijajärjestyksessä seuraavalta.

Kaupunginhallitus käsitteli valtuutettu Pertti Laaksosen tekemään valtuustoaloitetta Koivikon sulkemista vastaan ja aloitteeseen tehtyä vastinetta.

Orimattilan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Sen tulos on jäämässä kuluvana vuonna merkittävästi alijäämäiseksi, eikä hyvinvointiyhtymän talousarvio tule riittämään nykyisen palvelutason mukaisen toiminnan ylläpitämiseen. Päijät-Hämeen kuntayhtymän hallitus päätti 17.6.2019 kokouksessaan Orimattilassa sijaitsevan arviointi- ja kuntoutusyksikkö Koivikon toiminnan lopettamisesta 1.9.2019 alkaen. Koivikko on yksikkö, jossa on arvioitu asiakkaan kotona selviytymistä ja järjestetty toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa.

Vuorohoitoyksikkö Koivikko on pieni yksikkö, jolloin hoito siellä on ollut kallista. Lisäksi Koivikon täyttöaste on ollut alkuvuonna matala. Paikkojen tarve arviointitoimintaa varten on vähentynyt merkittävästi, sillä arviointijaksoja laitoksissa tarvitaan aiempaa harvemmin. Koivikon tilat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän näkemyksen mukaan osittain epätarkoituksenmukaiset ja turvallisuusriskejä sisältävät muistisairaiden kuntoutukseen.

Asiakkaiden kuntoutus ja hoito on yhtymän mukaan mahdollista järjestää muissa hoitopaikoissa. Avoin päivätoiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Kaupunginhallitus vastusti Koivikon lakkauttamista 29.4.2019. Kaupunki selvittää syksyn aikana Koivikon tilojen jatkokäyttöä.

Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteen johdosta tehdyn selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esitti, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Kokouksen päätöstiedote julkaistaan huomenna ja pöytäkirja muutaman päivän kuluttua!

Lisätietoja päätöksistä

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600