Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kevätkauden viimeinen kokous oli eilen 17.6.2019. Alla päätökset. Huom. tämä ei ole pöytäkirja. Esityslista löytyy täältä

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
4 Myllylän koulun vanhan osan hankesuunnitelma
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman laajemman vaihtoehdon VE2 mukaisesti kuitenkin niin, että katon korjaukselle ja seinän vaihtamiselle pyydetään hintatarjous urakan sisällä erikseen.
5 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpaneminen
Päätös: Kaupunginhallitus totesi valtuuston päätöksen laillisiksi ja päätti panna ne täytäntöön.
6 Valtuutettujen aloitteet
Päätös: Aloitteet lähetettiin valmisteltaviksi esityksen mukaisesti.
7 Varsapuiston saneeraus, urakoitsijan valinta
Päätös: Urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Erkkiheikkilä Oy (587 000 euroa, alv 0 %). Venla Avelin esitti hankkeen siirtämistä, mutta esitystä ei kannatettu.
8 Kaupunginhallituksen edustajat toimikunnissa, yhtiökokouksissa ja yhteisöissä kaudella 1.6.2019 - 31.5.2021
Päätös: Kaupunginhallitus valitsi edustajansa kaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021.
9 Kaupunginhallituksen edustajat valiokunnissa ja aluejohtokunnissa 1.6.2019 - 31.5.2019
Päätös: Edustajat valittiin esityksen mukaisesti.
10 Kaupunginhallituksen kokoukset toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021
Päätös: Kokouskäytännöt päätettiin esityksen mukaisesti.
11 Konsernijaoston valinta ajalle 1.7.2019 - 31.5.2021
Päätös: Asian käsittely siirrettiin kaupunginhallituksen kokoukseen 12.8.2019.
12 Kokousaikataulu syksyllä 2019
Päätös: Kokousaikataulu päätettiin esityksen mukaisesti.
13 Nuorisovaltuuston edustaja osallisuus- ja aluetyöryhmään
Päätös: Nuorisovaltuustoa pyydetään nimeämään edustajansa osallisuus- ja aluetyöryhmään.
14 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valitus kaupunginvaltuuston 15.4.2019 päätöksestä, Vesiosuuskunta Villihiiden vesi- ja viemärihuollon toiminta-alueen vahvistaminen
Päätös: Lausunto päätettiin antaa esityksen mukaisena.
15 Talousarviolainan nosto
Päätös: Kiinteäkorkoinen 8 milj. euron laina nostetaan edullisimman tarjouksen antaneelta Kuntarahoitus Oyj:ltä ( 0,45 %).
16 Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistyöverkoston vuoden 2018 toimintakertomus
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
17 Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistyöverkoston vuoden 2019 toimintasuunnitelma
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
18 Maakunnallinen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintakertomukset vuodelta 2018
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
19 Liikuntapaikkarakentamishankkeiden tilannekatsaus
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
20 Lisämäärärahaesitys/tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investoinnit
Päätös: Esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.
21 Projekti-insinöörin täyttölupa
Päätös: Täyttölupa myönnettiin esityksen mukaisesti.
22 Valtuustoaloite kiintiöpakolaisten vastaanottamisen lopettamisesta
Päätös: Annettu selvitys esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.
23 Valtuustoaloite koskien lähiliikuntapaikan yhteyteen rakennettavaa parkkipaikkaa
Päätös: Selvitys esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.
24 Valtuustoaloite 13.11.2017 kirjastoauton käytön laajentamisesta
Päätös: Selvitys esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.
25 Metsänhoitosuunnitelma 2019-2028
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
26 Talouskatsaus 1.1.-30.4.2019
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Talouden hallinnan toimenpiteitä valmistellaan virkamiestyönä 2.9.2019 kokoukseen.
27 Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 laadintaohjeet
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
28 Kuivannon vesikunnan toiminta-alue
Päätös: Jari Kaitaranta esitti, että haettuun vesikunnan toiminta-alueen vahvistamiseen ei ole perusteita taloudellisen tilanteen ja vastuun ja vaatimusten kasvamisen perusteella. Esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallitus esittää toiminta-alueen vahvistamisen valtuuston hyväksyttäväksi. Jari Kaitaranta jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
29 ARA:n avustuksen hakeminen Hennan Osuuskunta-asumisen pilotin rahoittamiseen
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupunki sitoutuu tekemään kunnallistekniikan valmiiksi puuttuvien 11 tontin osalta vuosien 2020 - 2021 aikana edellyttäen, että osuuskunta on saanut ensin myytyä kaikki yhdeksän nyt varattavissa olevaa tonttia.
30 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.
31 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
32 Muut asiat
Päätös: Hyvinvointikuntayhtymän johtajan tapaamiseen osallistuvat hallitus ja valtuuston puheenjohtajisto.
Kartoittajan nimike muutettiin mittaustyönjohtajaksi.
Jari Kaitaranta esitti, että selvitetään rantalentiskentän sijoittamista Varsapuistoon.
33 LVI-suunnitteluhankinnat 2019 – 2020
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että puitesopimus tehdään ajalle päätöksen lainvoimaisuudesta lähtien 31.12.2020 saakka neljän parhaat pisteet saaneen yrityksen kanssa. Nämä ovat Oy Insinööri Studio, Etteplan Finland Oy, Vahanen Talotekniikka Oy ja Sitowise Oy.
34 Artjärven Lämpö Oy:n yhtiökokous
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi. Kokouksessa Orimattilan kaupunkia edustaa Taisto Siira.