Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan vireille tulo ja OAS-luonnos sekä YVA-ohjelma on luettavissa http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/vaihemaakuntakaava-2/ ja www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA 28.2.2019 asti.