Hyppää sisältöön

Päätös betonikattotiilimurskeen hyödyntämisestä maarakentamisessa

Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen 1/2024 betonikattotiilimurskeen pienimuotoisesta hyödyntämisestä maarakentamisessa. Hyödyntäminen toteutetaan 30.6.2024 mennessä Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti kiinteistöllä 560-408-4-30.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.2. – 18.3.2024 Orimattilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.orimattila.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 18.3.2024.

LISÄTIETOJA
Ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, p. 044 781 3731

Orimattilassa 8.2.2024

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristönsuojelu

 

pdf Viranhaltijapäätös 1_2024 (113 KB)